Bonaire

Documenten over brandstofperikelen Bonaire vrijgegeven

Den Haag – 490 pagina’s aan overheidsdocumenten over de brandstofvoorziening op Bonaire zijn vandaag door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijgegeven. De redactie van het televisieprogramma Zembla had daarvoor in november vorig jaar een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gedaan.

Nu, ruim een jaar later, is een deel van de gevraagde stukken gepubliceerd. Mosterd na de maaltijd, want de documentaire waarvoor Zembla de informatie wilde gebruiken is in februari uitgezonden. Veel zou de redactie er niet wijzer van zijn geworden, want het lijkt erop dat cruciale documenten niet aan de openbaarheid worden prijsgegeven, zoals die betrekking hebben op de oprichting door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van Bonaire Brandstof Terminals (BBT).

Uit de stukken wordt duidelijk dat de brandstoflevering al in 2017 precair was, mede als gevolg van achterstallig onderhoud en financiële problemen van het Venezolaanse moederbedrijf PDVSA van Bopec. Lang is gesproken over het oprichten van een nieuwe entiteit waarin het rijk en het openbaar lichaam zouden participeren. De betrokken ministeries hadden echter weinig vertrouwen in het OLB als partner: in de zomer van 2020 besloot het kabinet BBT helemaal voor zichzelf te houden.

De documenten bieden een blik achter de schermen, maar zijn nergens onthullend of het moet zijn dat de belangstelling van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Dieren voor de oprichting van BBT niet op prijs werd gesteld. Naar het vermoedelijk interessantste document, het businessplan van BBT, is het vergeefs zoeken.

Klik HIER om alle stukken te downloaden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.