Nieuwe afdeling SZW voor bestaanszekerheid Caribisch Nederland

Den Haag – Het inrichten van een aparte afdeling Caribisch Nederland bij de directie Werkgeversregelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet bijdragen aan de verbetering van het socialezekerheidsstelsel in Caribisch Nederland.

Doel van de afdeling is het voorzieningenniveau op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelijkwaardig te maken aan dat in het Europese deel van Nederland. “De afdeling speelt binnen SZW een coördinerende rol en draagt bij aan passende wet- en regelgeving in Caribisch Nederland en aan een goede uitvoering daarvan, met oog voor de menselijke maat en de uitdagingen van de lokale context”, aldus de toelichting.

De taken waren tot nu verdeeld over verschillende afdelingen. Het op één afdeling bijeen brengen van de betrokken ambtenaren komt de afstemming, maar ook de samenwerking met de eilanden en de contacten met andere ministeries ten goede, is de verwachting. De afdeling gaat vanaf 1 januari geleid worden door Remco Spek

“Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met het team in Den Haag, onze uitvoering op Bonaire en de partners in Caribisch Nederland verder te werken aan onze ambitie om de bestaanszekerheid in CN te verbeteren. Hiervoor moet nog veel gebeuren – in Den Haag, maar ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. SZW speelt daar een cruciale rol in. Daar werk ik graag aan, samen met de partners in Caribisch Nederland en mijn collega’s van de afdeling”, aldus Spek.

Directeur Werknemersregelingen van SZW Araya Sumter: “Met de benoeming van Remco start een mooie nieuwe afdeling met speciale aandacht voor de inwoners van Caribisch Nederland. Remco brengt veel inhoudelijke en gemeentelijke kennis met zich mee van zowel bestaande wet- en regelgeving als de uitvoering van beleid. Remco is een senior manager met een mensgerichte aanpak, die graag de verbinding opzoekt. Samen met de collega’s, de openbare lichamen en andere stakeholders zal Remco zich inzetten om beleid te ontwikkelen zodat we in gezamenlijkheid de bestaanszekerheid voor de inwoners van Caribisch Nederland kunnen verbeteren.”

Spek werkt nu als programma- en interimmanager bij Flex|Pro van het ministerie van VWS. Daarvoor werkte hij ruim 12 jaar bij de gemeente Dordrecht en 10 jaar bij het ministerie van BZK. Remco studeerde Politicologie aan de Universiteit Leiden en behaalde een MBA aan Nyenrode Business Universiteit.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.