Den Haag wil BES-eilanden beschermen, maar het mag niet te veel kosten

Den Haag – Het kabinet wil Caribisch Nederland helpen bij het zich beschermen tegen de risico’s van klimaatverandering, maar het mag niet te veel kosten. Dat blijkt uit interne documenten die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vrijgegeven nadat Greenpeace een beroep deed op de Wet Open Overheid.

De stukken bevestigen dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba welbewust uitgesloten zijn van voor Europees Nederland geldende programma’s zoals de Nationale Klimaatadaptiestrategie waardoor zij niet in aanmerking komen voor de beschikbare budgetten om maatregelen te treffen. Ook bij wat ministeries wél doen voor de eilanden blijkt zuinigheid troef.

Zo komt in een vorig jaar verschenen klimaatrapportage van het KNMI Caribisch Nederland slechts “summier” aan bod, omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als opdrachtgever de hand op de knip hield. De kosten van uitgebreidere analyses – zoals die voor Europees Nederland wel zijn gemaakt – werden door het departement te hoog gevonden.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat zich als het om de BES-eilanden gaat eveneens van zijn zuinige kant zien. In de vrijgegeven documenten staat te lezen dat het voor de volgend jaar door het KNMI te presenteren klimaatscenario’s “beperkte middelen” heeft vrijgemaakt en dat met het KNMI gesproken zou gaan worden om op kosten “te besparen.”

Voorts wordt duidelijk dat het verzoek van Bonaire om hulp bij het oprichten van een Klimaattafel bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op weinig enthousiasme kon rekenen. Pas na de aankondiging van Greenpeace een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden te beginnen omdat het kabinet Rutte zijn verantwoordelijkheid voor de bijzondere gemeenten niet neemt, kwam EZK in beweging en werd ‘klimaatpaus’ Nijpels beschikbaar gesteld als kwartiermaker voor de Klimaattafel Bonaire.

Hoewel de documenten bevestigen dat ministeries niet staan te trappelen om Caribisch Nederland te helpen zich voor te bereiden op dreigende overstromingen en krachtiger stormen/orkanen weersprak staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen vorige week nog in antwoord op Kamervragen het verwijt van Greenpeace weg te kijken. Overigens is in de vrijgegeven documenten niet bezuinigd op lak om passages onleesbaar te maken.

Lees HIER de aanbiedingsbrief en HIER de vrijgegeven documenten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.