Kabinet heeft geen haast met Caribische WW

Den Haag – Het kabinet is niet van plan volgend jaar voorstellen te doen voor de invoering van een vorm van WW in Caribisch Nederland. Dat kan worden opgemaakt uit de planning voor 2023 die de ministers Van Gennip en Schouten (SZW) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In september 2021 meldde toenmalig minister Koolmees dat er voor “het introduceren van een werkloosheidsvoorziening al een aantal bouwstenen ligt voor besluitvorming.” Een jaar later verklaarde Schouten dat de regeling “in de steigers staat”. Ze had haar zegen gegeven aan een door haar ambtenaren opgestelde ‘contourennotitie WW-voorziening CN’ die ze met de bestuurders op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zou gaan bespreken.

De huidige van de Nederlandse Antillen geërfde cessantiaregeling is niet meer van deze tijd: wie werkloos raakt, is al snel op de karige onderstand aangewezen. De Tweede Kamer dringt er al langer bij de regering op aan om een op maat van de eilanden afgestemde variant van de in Europees Nederland bestaande werkloosheidswet te maken die er in voorziet dat werknemers bij verlies van hun baan gedurende twee jaar een zogeheten WW-uitkering ontvangen. In juni 2021 werd daartoe door Joba van den Berg (CDA), Jorien Wuite (D66) en Don Ceder (CU) ingediende motie aangenomen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.