Bestuurscollege Bonaire aan Tweede Kamer: ‘Maak kinderopvang gratis’

Kralendijk – Het Bestuurscollege van Bonaire heeft de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties opgeroepen een binnenkort te houden debat aan te grijpen om de minister voor Armoedebeleid Carola Schouten ervan te overtuigen de kinderopvang in Caribisch Nederland volledig gratis te maken.

Het kabinet wil dat ouders op de BES-eilanden net als in Europees Nederland een eigen bijdrage betalen van 4 procent. In een brief aan de Kamercommissie wijst het Bestuurscollege erop dat de inkomsten voor het Rijk van de eigen bijdrage vrijwel gelijk zijn aan de extra uitvoeringskosten voor het innen van de bijdrage. De minister overweegt de openbare lichamen toe te staan ouders met een lager inkomen te compenseren, maar dat betekent dat de openbare lichamen zowel financieel als administratief extra worden belast.

“Het wordt onnodig ingewikkeld gemaakt, terwijl het uitgangspunt van 10-10-’10 was de wet- en regelgeving zo eenvoudig mogelijk te houden. De grondwet maakt het mogelijk af te wijken van nationale wetten als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Gezien de wijdverbreide armoede op de eilanden in combinatie met het nog altijd ontbreken van een sociaal minimum, is er alle reden om een uitzondering te maken”, aldus gedeputeerde van Sociale Zaken en Welzijn Elvis Tjin Asjoe.

Dat het bestuurscollege zich nu in een brief specifiek richt op de kinderopvang, betekent niet dat het zich neerlegt bij de grote sociale onrechtvaardigheid die is ontstaan en in stand gehouden wordt, doordat het kabinet de invoering van een leefbaar bestaansminimum voor zich uitschuift, benadrukt Tjin Asjoe: “Wij hebben ideeën om dat proces te versnellen, maar dat regel je niet in het komende debat waar de Kamerleden slechts twee minuten spreektijd hebben. Daarom zetten wij specifiek voor deze gelegenheid in op gratis kinderopvang, want dat is snel en makkelijk uit te voeren en heeft geen financiële consequenties voor het Rijk.”

Minister Schouten is van plan na de jaarwisseling met de openbare lichamen in gesprek te gaan over de kwestie, laat haar woordvoerder aan DossierKoninkrijksrelaties.nl weten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.