Cft wenst regeringen Curaçao, Aruba en Sint Maarten moed en daadkracht toe

Den Haag – “Met de moed om moeilijke besluiten te nemen en daadkracht om deze tot uitvoering te brengen”, kunnen de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten de overheidsfinanciën duurzaam houdbaar maken”, aldus voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht in het voorwoord van een halfjaarrapportage.

“Hoewel de effecten van de coronacrisis nog altijd aanwezig zijn en de landen nog deels afhankelijk zijn van liquiditeitssteun uit Nederland, heeft het economisch herstel ingezet. Het is nu van belang dat de landen zo snel als mogelijk overschotten op hun begroting bewerkstelligen, zodat de opgelopen schulden worden beperkt.”

“Het Cft begrijpt dat de uitdagingen groot zijn, maar acht het tegelijkertijd realistisch dat de landen nu het pad in slaan van duurzaam houdbare overheidsfinanciën. De lasten moeten structureel worden beheerst en baten moeten worden verhoogd. Ook is het van belang dat de landen komen tot investeringen die waarde toevoegen aan de economie. Met de moed om moeilijke besluiten te nemen en daadkracht om deze tot uitvoering te brengen is het mogelijk om het verschil te maken. Van belang is ook de hervorming van de publieke sector zodat er capaciteit kan worden vrijgespeeld voor noodzakelijke hervormingen”, aldus Gradus.

Lees hier de gehele voortgangsrapportage

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.