Rapport naamswijziging vanwege slavernijachtergrond naar Kamer

Den Haag – Het kabinet zal op 19 december reageren op het rapport ‘Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden’ van het Verwey-Jonker Instituut.

Minister voor Rechtsbescherming Weerwind heeft het rapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. “In de kabinetsreactie op het rapport van aanbevelingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’ – welke op 19 december a.s. aan de TK zal worden gezonden – zal verdere invulling worden gegeven aan de onderzoeksresultaten van het WODC-rapport met betrekking tot de regeling kosteloze naamswijziging voor nazaten van tot slaafgemaakten”, aldus de bewindsman.

Klik HIER voor het gehele rapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.