Strafrechtelijk onderzoek naar vergunning strand Chogogo Bonaire

Kralendijk – Het Openbaar Ministerie BES doet strafrechtelijk onderzoek naar het opgehoogde strand van Chogogo Beach and Dive Resort Bonaire.

“In dit kader worden, zoals gebruikelijk, alle feiten en omstandigheden verzameld die inzicht kunnen geven op de vraag of rond de aanleg van dit strand mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Hierbij is het relevant te onderzoeken of er bijvoorbeeld al dan niet een vergunning is verleend en zo ja, wanneer die vergunning dan verleend werd. Dat deze vordering aan het BC van het OLB is gericht is logisch omdat het BC OLB de vergunningverlener is en dus over deze gegevens zal beschikken”, aldus het OM in een persbericht.

“Aangezien het onderzoek nog loopt kan het Openbaar Ministerie, in het belang van dat onderzoek, op dit moment geen nadere inhoudelijke informatie geven. Wanneer het onderzoek is afgerond zal het Openbaar Ministerie de resultaten beoordelen. Wanneer onze conclusie is dat er vermoedelijk sprake is van begane strafbare feiten zullen wij beoordelen of bepaald kan worden wie daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk is en of (verdere) vervolging al dan niet aangewezen is.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.