Schouten houdt voet bij stuk: Geen gratis kinderopvang in Caribisch Nederland

Den Haag – Het kabinet schuift de kosten en de bijkomende rompslomp van het volledig gratis maken van de kinderopvang in Caribisch Nederland voor arme gezinnen door naar de openbare lichamen. Minister Schouten (Armoedebeleid) bleef vandaag in het debat over de begroting van SZW bij haar weigering de kinderopvang op de BES-eilanden gratis te maken.

De bewindsvrouw staat erop Europees en Caribisch Nederland in dit dossier wel gelijk te behandelen. In Europees Nederland gaan ouders een eigen bijdrage van 4 procent betalen en dat gaat dus ook gelden voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Schouten deed onder dreiging van een breed gesteunde motie wel een ‘concessie’: ze wil het toestaan dat de openbare lichamen in het kader van lokaal armoedebeleid de bijdrage van ouders met een laag inkomen vergoeden. Voor Don Ceder (ChristenUnie) was dit ‘gebaar’ genoeg om af te zien van de eerder door hem aangekondigde motie.

Het besluit van Schouten betekent dat de rijksoverheid op de BES-eilanden jaarlijks tussen de 4 en 5 ton aan bijdragen incasseert. Dat vergt extra uitvoeringskosten die eveneens tussen de 4 en 5 ton worden geschat. Per saldo levert de regeling het rijk niets op, afgezien van extra werk. De openbare lichamen zijn slechter af: die draaien op voor het vergoeden van de eigen bijdrage die ouders aan het rijk hebben betaald. Daarnaast moeten zij – terwijl ze al een tekort aan uitvoeringscapaciteit hebben – organiseren dat gecontroleerd wordt wie wel en wie niet voor vergoeding in aanmerking komen en dat de vergoeding wordt uitbetaald.

Reden voor dit bureaucratisch circus: Schouten wil niet dat inwoners van Caribisch Nederland die goed in de slappe was zitten meeprofiteren van gratis kinderopvang.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.