PVV tegen benoeming Nijpels tot kwartiermaker Klimaattafel Bonaire

Den Haag – De PVV wil dat het kabinet de benoeming van Ed Nijpels tot kwartiermaker van de Klimaattafel Bonaire intrekt. Daartoe diende Tweede Kamerlid Alexander Kops tijdens het debat over de Klimaat-en Energieverkenning en de Klimaatnota een motie in.

“Terwijl de mensen thuis het echt niet meer redden, leggen de klimaatfanatiekelingen zichzelf lekker in de watten. Zie VVD’er Ed Nijpels, die als kwartiermaker klimaattafel, wat dat dan ook moge zijn, lekker gaat rentenieren op Bonaire. De vraag is: wat gaat die man daar precies doen?”, aldus Kops.

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten: “De heer Nijpels is gevraagd om als kwartiermaker een integrale benadering te maken voor het klimaatbeleid op Bonaire. Bonaire is een prachtig deel van ons Koninkrijk dat op korte termijn al zeer hard geraakt kan worden door klimaatverandering. De heer Nijpels zal dat voor een groot deel vanuit Nederland doen en krijgt iemand ter ondersteuning vanuit de lokale overheid op Bonaire. We gaan vooral allerlei onderzoeken die in het verleden al zijn gedaan, bij elkaar brengen om daarmee een goed voorstel te kunnen maken voor een strategische klimaatagenda waarmee we de komende jaren met Bonaire aan de slag kunnen.”

Kops: “Wat gaat Nijpels op Bonaire eigenlijk verdienen? Krijgt hij een salaris of een vergoeding? Hoe gaat dat daar? Waar verblijft hij dan? Krijgt hij een huis, al dan niet betaald? Hoe zit dat precies?”

Jetten: “De opdrachtomschrijving voor de heer Nijpels kunt u op de website van EZK terugvinden. Hier staat een onkostenvergoeding tegenover die gebruikelijk is bij dit soort opdrachten. Nogmaals, de heer Nijpels gaat zijn werk vooral vanuit Nederland doen. Het betreft vooral het bij elkaar brengen van eerdere onderzoeken die al gedaan zijn en het voeren van gesprekken met de lokale overheid op Bonaire en andere organisaties die daar van belang zijn bij zowel klimaatadaptatie als -mitigatie. Het doel is ook om dit in een zo kort mogelijke tijd af te ronden. De heer Nijpels is voornemens om in het voorjaar al zijn rapport uit te brengen, zodat ik met de collega-ministers kan besluiten hoe we het klimaatbeleid op Bonaire gaan versterken.”

Kops: “Weet de minister nu uit zijn hoofd wat de vergoeding is die de heer Nijpels zal gaan krijgen? Ik kan het natuurlijk allemaal opzoeken. Dat kan. Maar ik vraag het hem nu.”

Jetten: “Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd.”

De voorzitter: “Daar kunt u wellicht in uw tweede termijn nog op terugkomen.”

Jetten in zijn tweede termijn: “De onkostenvergoeding voor de heer Nijpels is voor heel 2023 vastgesteld op een maximaal budget van €60.000. Dat is niet alleen de onkostenvergoeding, maar het is ook voor alle andere onkosten die moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het reizen naar Bonaire et cetera.”

Aan het slot van debat diende Kops de volgende motie in: “Constaterende dat Ed Nijpels van de VVD is aangesteld als “kwartiermaker klimaattafel Bonaire”;

overwegende dat waarschijnlijk het enige klimaat waar hij zich om zal bekommeren het heerlijke, zonnige tropische klimaat is dat Bonaire te bieden heeft; verzoekt de regering de aanstelling van Ed Nijpels als “kwartiermaker klimaattafel Bonaire” terug te draaien.”

Jetten: “Bonaire is onderdeel van ons Koninkrijk. Dat is een bijzondere gemeente waar we verantwoordelijkheid voor dragen. Ook voor de BES-eilanden moeten we fatsoenlijk klimaatbeleid maken. De heer Nijpels gaat daarbij helpen. De motie ontraad ik dus.”

Op voorhand staat vast dat de motie bij de stemming dinsdag wordt verworpen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.