Bonaire rekent niet meer op goedkeurende verklaring voor jaarrekening 2022

Kralendijk – Bonaire laat de ambitie varen om voor de jaarrekening over 2022 een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen, blijkt uit een brief van het College financieel toezicht n.a.v. de uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal.

“Bonaire heeft een hernieuwd plan van aanpak ter verbetering van het financieel beheer opgesteld. Hieruit blijkt dat de deadline voor een goedkeurende accountantsverklaring is verschoven naar 2023. De verschuiving wordt niet nader toegelicht in het plan van aanpak”, aldus het Cft. In 2018 is in het Bestuursakkoord 2018-2022 afgesproken dat de jaarrekening over 2021 aan alle eisen zou voldoen.

Financieel lijkt Bonaire er goed voor te staan met een resultaat tot en met het derde kwartaal van 10,8 miljoen dollar. Dat is te danken aan extra bijdragen van het rijk en een hogere opbrengst van de toeristenbelasting in combinatie met achterblijvende uitgaven.

Lees hier de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.