CBS-onderzoek: Armoedebestrijding in Caribisch Nederland is“ op goede weg”

Kralendijk – In Caribisch Nederland is de armoedebestrijding “op de goede weg”, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek dat voor de eerst keer een welvaartsonderzoek op de eilanden heeft gepubliceerd. De uitkomsten wijken sterk af van wat de burgers ervaren en lokale organisaties signaleren.

In navolging van de Brede Welvaart in Nederland meet het CBS nu ook de brede welvaart in Caribisch Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt de brede welvaart in kaart gebracht aan de hand van de Sustainable Development Goals. Op basis van de ontwikkelingen in de periode 2014 tot en met 2021 is nagegaan hoe Caribisch Nederland op weg is naar een duurzame samenleving.

“Het percentage van de bevolking dat beneden de armoedegrens leeft, neemt trendmatig af op Bonaire en Saba. In 2020 leefde daar respectievelijk 23 procent en 20 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Op Sint Eustatius leefde dat jaar 28 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Het percentage is voor Sint Eustatius stabiel”, aldus het CBS. Deze cijfers wijken sterk af van die van lokale bronnen die het er op houden dat ruim 40 procent de maand nauwelijks of niet weet rond te komen.

Het CBS-onderzoek bevestigt wel dat de inkomensverschillen op de eilanden veel groter zijn dan in Europees Nederland. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius verdiende de rijkste twintig procent in 2020 respectievelijk 9,3, 6,5 en 10,3 keer zo veel als de armste twintig procent. Dit is de zogenoemde 80/20 ratio. Deze trend is stabiel en geeft geen indicatie dat het verschil in inkomen aan het veranderen is. In Nederland verdiende de bovenste twintig procent 4,4 keer zo veel als de onderste twintig procent.

Lees hier een uitgebreide samenvatting van het rapport

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.