Caribisch Nederland ondanks hoger minimumloon weer armer

Den Haag – Gebrek aan consistentie kunnen de elkaar opvolgende kabinetten Rutte niet worden verweten. Ondanks de breed uitgemeten ambitie van de huidge regering de wijdverbreide armoede aan te pakken, worden de inwoners van Caribisch Nederland net als in voorgaande jaren opnieuw armer.

Het ministerie van SZW maakte maandag de bedragen van het minimumloon en de onderstand per 1 januari bekend. Daaruit blijkt dat de daling van de koopkracht die na 10 oktober 2010 (toen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten werden) is ingezet, onverminderd doorgaat. Unkobon-bestuurder Wietze Koopman rekent het voor::

“Het minimumloon stijgt op Bonaire in 2023 van $1.045 naar $1.236, een stijging met $190 nominaal. De inflatie op Bonaire is 12,2% in 2022. De minimale leefkosten voor een echtpaar stijgen op Bonaire in 2023 van $1.908 naar $ 2.140, een stijging met $233 nominaal. De minimale leefkosten van een alleenstaande stijgen op Bonaire in 2023 van $1.394 naar $1.564, een stijging met $170 nominaal. En het leek zo’n flinke stap vooruit…”, aldus Koopman.

Persbericht van het ministerie van SZW

Per 1 januari 2023 stijgen het minimumloon en alle uitkeringen in Caribisch Nederland. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft vandaag de concrete bedragen bekend gemaakt.

Het minimumloon wordt verhoogd met 18,2 procent op Bonaire, 14,3 procent op Sint Eustatius en 15,0 procent op Saba. Voor een werkende van 21 jaar of ouder komt dat bij een 40-urige werkweek neer op een minimum inkomen van $ 1.236 per maand op Bonaire, $ 1.446 op Sint Eustatius en $ 1.434 op Saba. Daarmee gaan werknemers die het minimumloon verdienen er zo’n $ 180 à $ 190 per maand op vooruit.

Kinderbijslag

Alle ouders en verzorgers krijgen in 2023 rond de $ 30 per kind per maand meer kinderbijslag. Daarmee wordt de kinderbijslag per kind op Bonaire $ 131, op Sint Eustatius $ 128 op Saba $ 129 per maand. 

AOV

Ouderen krijgen in 2023 een hoger basispensioen. Deze stijgt met zo’n 39 procent op Bonaire, 23 procent op Sint Eustatius en 31 procent op Saba. Dit betekent dat een gepensioneerde met volledige AOV-opbouw op Bonaire $ 1.047 per maand ontvangt. Op Sint Eustatius en Saba is dat $ 1.113 en $ 1.175. De zogeheten ‘duurtetoeslag’ die AOV-gerechtigden op de bovenwinden ontvangen, is hierbij inbegrepen. Hiermee wordt de AOV versneld verhoogd naar het niveau van het ijkpunt sociaal minimum. AOV-gerechtigden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan er in 2023 respectievelijk $ 295, $ 151 en $ 204 per maand op vooruit. Voor paren is dat het dubbele bedrag.

Onderstand De concrete verhoging van de onderstand is afhankelijk van de huishoudsituatie. De onderstand voor alleenstaanden die zelfstandig wonen bedraagt per 1 januari 2023  $ 413 per twee weken op Bonaire, $ 487 op Sint Eustatius en $ 483 op Saba. Dat is een verhoging van zo’n 35 procent, waarmee alleenstaanden er per twee weken zo’n $ 110 à $ 120 op vooruitgaan. Voor paren die zelfstandig wonen bedraagt de onderstand $ 571 per twee weken op Bonaire, $ 668 op Sint Eustatius en $ 662 op Saba. Dat is een verhoging van gemiddeld 36 procent, waarmee paren in 2023 per twee weken zo’n $ 160 à $ 170 meer krijgen. Het basisbedrag van de onderstand wordt alleen met de inflatie verhoogd en komt op Bonaire uit op $ 216, op Sint Eustatius en Saba op $ 254 en $ 252.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.