Bonaire

Overheidsfinanciën Curaçao rooskleuriger dan in pre-coronajaar 2019

Willemstad – Financieel gaat het Curaçao beter dan in het jaar voor de coronacrisis. De inkomsten dit jaar zijn hoger dan in 2019 en de uitgaven juist lager.

Hoewel de (nog niet vastgestelde) begrotingswijziging uitgaat van een verlies van 74 miljoen gulden lijkt een ruim overschot binnen bereik. Het behoudende College financieel toezicht concludeert op basis van het resultaat tot en met het derde kwartaal (plus 127 miljoen) dat het haalbaar is onder het de door de Rijksministerraad vastgestelde maximale tekort van 4 miljoen te blijven.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.