Kwartiermaker Nijpels: Bonaire beschermen tegen zee “knap ingewikkeld vraagstuk”

Hilversum – Bonaire beschermen tegen zeespiegelstijging is “knap ingewikkeld”, aldus de net benoemde kwartiermaker van de Klimaattafel Bonaire Ed Nijpels. Hij was vandaag te gast in het radioprogramma De Perstribune. “Daar is een groot drama aan de gang, want als er niet gebeurt gaat het eiland strak voor de helft onderlopen. Het vraagstuk is knap ingewikkeld: je kunt niet zomaar een heel grote dijk aanleggen om het water tegen te houden.”

Nijpels zal zijn werk als kwartiermaker bijna volledig vanuit Nederland vervullen door de contacten met het eiland via Zoom te onderhouden, zo meldde minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten in het debat over de begroting van Economische Zaken en Klimaat. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de Boeren Burger Beweging vreest dat de betrokkenheid van Nijpels te veel geld gaat kosten. “Het is een project van zes maanden, als ik het goed heb begrepen. Ik was even benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Gaat de heer Nijpels daar wonen, gaat hij heen en weer vliegen of gaat dat via Zoom? Wat kost het? Dat vind ik ook best belangrijk, want dit lijkt me ook best een omvangrijk project waar aardig wat geld in gaat zitten”, aldus Van der Plas.

Jetten wees het Kamerlid erop dat Bonaire net als Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland zijn en dat ministeries dus verantwoordelijkheid dragen. Hij erkende dat EZK op het gebied van klimaat daarin tekort is geschoten. “De afgelopen jaren hebben we daar heel weinig gedaan. We waren hier in Nederland, in Europees Nederland, heel druk met het Klimaatakkoord, maar voor de BES hadden we eigenlijk weinig concreets. Met name Bonaire heeft toen aan de bel getrokken en gezegd: wij zijn van alle eilanden en eigenlijk van het hele Koninkrijk misschien wel het meest kwetsbare stukje.”

“Wat de heer Nijpels zal doen — dat doet hij grotendeels vanuit Nederland en via Zoom — is dat hij met één iemand ondersteuning vanuit Nederland en één iemand ondersteuning van de eilandsraad op Bonaire, dus dat is een vrij flexibel team, met name eigenlijk alle rapporten die de afgelopen jaren al over Bonaire zijn gemaakt goed in kaart gaat brengen en die gaat samenbrengen in eigenlijk een integraal — sorry voor het woord — advies aan het kabinet over hoe we nou vanuit EZK, LNV en IenW op een veel betere manier Bonaire kunnen ondersteunen in plaats van elke keer met hapsnapprojectjes.”

“De heer Nijpels zal in één keer naar Bonaire afreizen om met mensen te spreken, om de zorgen van Bonairianen aan te horen en met eigen ogen te zien welke kansen er liggen. We doen het kort en krachtig, zodat we in de loop van 2023 een concreet plan van aanpak hebben. Dat zal ik dan ook met de Kamer delen. Dan zal ik ook inzichtelijk maken wat Bonaire zelf moet doen en waar de verschillende ministeries bij kunnen helpen”, aldus Jetten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.