Tweede termijn voor gouverneur Alfonso Boekhoudt

Den Haag – Gouverneur van Aruba Alfonso Boekhoudt is door de Rijksministerraad voorgedragen voor herbenoeming.

De Gouverneur van Aruba vertegenwoordigt de Koning en is in die hoedanigheid het hoofd van de regering van Aruba. In die functie is hij onschendbaar en zijn de ministers verantwoording schuldig aan de Staten van Aruba. Als koninkrijksorgaan waakt de Gouverneur over de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden. De Gouverneur wordt door de Koning benoemd voor een periode van 6 jaar. Hij kan maximaal 12 jaar aanblijven.

Alfonso Boekhoudt (1965) is geboren op Aruba. Hij is sinds 1 januari 2017 Gouverneur van Aruba. Van november 2013 tot januari 2017 was hij de gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland. Hij was eerder onder meer directeur van Aruba Ports Authority en voorzitter van het Rode Kruis Aruba.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.