Tula lijkt alsnog plek te krijgen in Nederlands onderwijs

Den Haag – Het ziet ernaar uit dat antikoloniale verzetsstrijders zoals Tula toch een plek gaan krijgen in het onderwijs in Nederland. Een motie daartoe van Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) stuitte niet op bezwaren van minister van OCW Robbert Dijkgraaf. Hij laat het oordeel aan de Kamer.

Simons diende de mede door de Partij voor de Dieren en Volt ondertekende motie donderdag in bij de behandeling van de onderwijsbegroting. De tekst luidt als volgt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nederlandse onderwijs een eenzijdig verhaal vertelt over het Nederlandse koloniale verleden, waardoor vrijheidsstrijders en verzetshelden, zoals Tula, Janey Tetary, Nyi Ageng Serang of Martha Christina Tiahahu onderbelicht en onbekend zijn in Nederland; overwegende dat zij als voorbeeld van antikoloniaal verzet thuishoren in de geschiedenisboeken, zodat wij allen leren wat we als samenleving hebben doorstaan, waar we vandaan komen en hoe die geschiedenis ons heden kleurt; constaterende dat representatieve organisaties zoals The Black Archives of organisaties uit Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Statia, Saba, Indonesië of de Molukken veel kennis en ervaring hebben met het opgraven, uitbreiden en archiveren van dit deel van het Nederlandse koloniale verleden;

verzoekt de regering: kennis van de verhalen over antikoloniale vrijheidsstrijders en verzetshelden uit de Nederlandse geschiedenis te laten opgraven, archiveren en onderzoeken; bij dit onderzoek samen te werken met onder andere de in de constatering genoemde representatieve organisaties en een leidende onderzoeksrol voor hen te waarborgen; de resultaten van deze onderzoeken op te nemen in de Nederlandse canon en te verankeren in het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag.

Een vrijwel identieke motie van Simons werd vorig jaar verworpen, maar nu lijkt deze kansrijker. Minister Dijkgraaf heeft er in elk geval geen moeite mee: “Ik denk dat het goed is dat er aandacht komt voor alle kanten van ons verleden. Ik laat het oordeel graag aan de Kamer als ik het verzoek zo kan interpreteren dat ik, mochten er resultaten uitkomen, deze kan meegeven aan de experts die de Canon van Nederland daadwerkelijk gaan maken, want u snapt natuurlijk wel dat ik niet zelf die canon van de geschiedenis van Nederland kan wijzigen.” Met die kanttekening stemden de indieners in. Dinsdag stemt de Kamer over de motie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.