Schouten wil (kinder)armoede in Caribisch Nederland halveren

Den Haag – Halvering van de armoede en de kinderarmoede in Caribisch Nederland, dat is de ambitie van minister voor Armoedebeleid Carola Schouten.

De bewindsvrouw schrijft dat vandaag aan de Tweede Kamer in een brief over de landelijke aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Ze wil het aantal mensen in armoede in 2030 tenminste gehalveerd hebben. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit zou al in 2025 met vijftig procent afgenomen moeten zijn.

Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Het geld gaat onder meer naar gemeenten zodat zij meer mensen schuldhulpverlening kunnen aanbieden, financiële educatie ter voorkoming van geldzorgen en naar maatschappelijke organisaties die zich inzetten om kinderarmoede terug te dringen.

Update

Het ministerie van SZW laat weten dat de doelstellingen ten aanzien van het terugdringen van (kinder)armoede voor Caribisch Nederland gelijk zijn aan die voor Europees Nederland:

1. Een halvering van het aantal mensen in armoede in 2030 (t.o.v. 2015);

2. Een halvering van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025 (t.o.v. 2015);

Voor de halvering van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 maakt de minister wel een voorbehoud. Ze wil eerst “samen met de openbare lichamen de omvang van deze problematiek in 2023 beter in kaart brengen” alvorens we een concrete doelstelling vast te stellen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.