Kamerlid Boucke (D66): Hou klimaatschade-pilot in Cariben

Den Haag – Tweede Kamerlid Raoul Boucke (D66) wil dat het kabinet twee eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk aanwijst voor een pilot om schade en verlies als gevolg van klimaatverandering in kaart te brengen. Hij pleitte daarvoor tijdens de behandeling van de begroting Economische Zaken en Klimaat.

“Bij de klimaattop is de eerste stap gezet in de richting van een fonds voor schade en verlies. De eilanden binnen ons Koninkrijk zullen als een van de eerste last krijgen van onomkeerbare schade en verlies door klimaatverandering. D66 zet zich in voor compensatie. Ik vind het ook belangrijk dat wij de wereld laten zien dat een mondiaal klimaatproces misschien heel lang duurt, maar wij daar niet op wachten en hier in Nederland binnen ons Koninkrijk al wel stappen zetten. Denk bijvoorbeeld aan pilots. Pak twee eilanden en begin met pilots. Ik vind dat we nu moeten beginnen met de definitie van wat schade en verlies zijn, hoe je dat kunt aanpakken, hoe je adequaat daarop kunt reageren en hoeveel financiële middelen daarmee gemoeid zijn. Ik roep het kabinet op om dat te doen”, aldus Boucke.

In zijn schriftelijke antwoord gaat minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten niet in op die oproep, maar wijdt hij uit over andere zaken. “Het is belangrijk dat de eilanden in Caribisch Nederland verduurzamen en weerbaarder worden tegen klimaatverandering. Het kabinet werkt samen met Caribisch Nederland aan klimaatmitigatiedoelen en verduurzaming. Het kabinet investeert 33,6 miljoen euro in een versnelde overstap naar duurzame elektriciteitsproductie. Hierdoor stijgt het aandeel duurzame energie in Caribisch Nederland naar gemiddeld 80% en daalt de afhankelijkheid van de volatiele brandstofprijzen. Daarnaast is het concreet maken van de risico’s en gevolgen van klimaatverandering en het identificeren van adaptatiemaatregelen, net als voor de Europees Nederlandse gemeenten, ook voor Caribisch Nederland van belang.”

“Bonaire is bezig om een klimaattafel op te zetten. Hierin zal zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie worden meegenomen. Het kabinet en het bestuurscollege van Bonaire stellen hiervoor een kwartiermaker aan, die ook zal kijken naar de mogelijkheden voor een klimaattafel op Saba en Sint Eustatius. Daarnaast zal de minister voor Klimaat en Energie samen met Aruba begin volgend jaar een conferentie organiseren over de klimaattransitie in het Caribisch gebied. Daar zal de klimaataanpak in Caribisch Nederland centraal staan. Ook zal dit een platform bieden om breder de aandacht te vestigen op de kwetsbaarheid van Small Island Developing States (SIDS) voor klimaatverandering en de maatregelen die nodig zijn om eilanden in deze regio weerbaar te maken. Het kabinet is voornemens om ook de VN en partnerlanden hierbij uit te nodigen. Met deze stappen draagt het kabinet bij aan de ambitie van de Caribische gemeenten in het Koninkrijk om een showcase te zijn voor de verduurzaming van kleine eilanden”, aldus Jetten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.