Ed Nijpels aangesteld als kwartiermaker Klimaattafel Bonaire

Kralendijk – ‘Klimaatpaus’ Ed Nijpels is aangesteld als kwartiermaker van de Klimaattafel Bonaire. Op voorstel van het Bestuurscollege heeft het kabinet de oud-minister gevraagd de oprichting van de klimaattafel te begeleiden vanwege zijn ervaring als voormalig voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Nijpels zal bekijken hoe en in welke vorm de Klimaattafel Bonaire – een initiatief van gezaghebber Edison Rijna – kan worden opgezet. Deze werkzaamheden worden samen met een lokale projectleider in gang gezet, met ondersteuning vanuit onder andere het openbaar lichaam en de Rijksoverheid. Het is de bedoeling dat er na zes maanden een voorstel ligt voor een organisatieplan en strategische agenda. De kwartiermaker zal ook de mogelijkheden onderzoeken voor een klimaattafel op Saba en Sint Eustatius.

Minister van Klimaat en Energie Jetten: “We mogen niet vergeten dat Caribisch Nederland al aan de frontlinie van klimaatverandering staat. Ik wil er in goede samenwerking met de heer Nijpels en het Bestuurscollege van Bonaire voor zorgen dat we nu echt stappen gaan zetten om de eilanden in het Caribische deel van ons Koninkrijk te verduurzamen en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met Nederlandse kennis en kunde kunnen we van Caribisch Nederland een voorbeeld maken voor kwetsbare eilandstaten van over de hele wereld.”

Gedeputeerde Kroon: ““Recente onderzoeken onderstrepen nog eens de kwetsbaarheid van eilanden als Bonaire en de noodzaak en urgentie om nu maatregelen te nemen. Wij zijn bijzonder verheugd met de komst van Ed Nijpels ons te helpen bij het opzetten van een klimaattafel om tot een gecoördineerde aanpak te komen.”

De Haagse steun voor de Klimaattafel Bonaire komt na kritiek van Greenpeace Nederland dat het kabinet Caribisch Nederland in de steek laat als het gaat om de klimaatverandering. Volgens een vorige maand gepresenteerd rapport van de Vrije Universiteit is Bonaire de eerste Nederlandse gemeente die door de zeespiegelstijging wordt bedreigd. Hoewel Jetten en ook staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen beterschap beloofden, worden de openbare lichamen in het vandaag verschenen Nationale aanpak Klimaatadaptatie toch weer over het hoofd gezien.

Gedeputeerde Kroon met kwartiermaker Nijpels en minister Jetten.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.