TUI “vertrouwt erop dat STINAPA voortaan bij de feiten blijft”

Den Haag – TUI zegt “erop te vertrouwen dat STINAPA voortaan bij de feiten blijft” en het dus niet meer zal hebben over het “TUI Chogogo Resort Bonaire”. Vrijdag maande huisjurist Van Dikken van de reisreus directeur Jan van der Ploeg van de natuurorganisatie per email niet langer te suggereren dat het Chogogo een TUI-hotel zou zijn.

Van der Ploeg toonde zich niet onder de indruk van het dreigement dat juridische stappen worden genomen indien STINAPA het nog eens heeft over “TUI Chogogo”. Uit reacties op social media blijkt dat er maar weinig begrip is voor de houding van TUI die door velen kinderachtig wordt genoemd.

Vragen van DossierKoninkrijksrelaties.nl weigert TUI Nederland te beantwoorden. “De vragen staan los van onze correspondentie met Stinapa en laten wij dan ook buiten beschouwing”, aldus de afdeling Perszaken.

  • Hoe vaak en langs welke weg heeft TUI eerder STINAPA gevraagd het niet meer te hebben over het “TUI Chogogo Resort”?
  • Is TUI-directeur Kers op de hoogte van de bief van Van Dikken en staat hij c.q. de directie achter de inhoud?
  • Hoe serieus is het ‘dreigement’ van juridische stappen?
  • Zijn ook anderen zoals media die berichten over Chogogo als een “TUI-hotel” daarop aangesproken?
  • Erkent TUI zelf debet te zijn aan de verwarring door zijn naam zo nadrukkelijk aan het Chogogo Resort te verbinden in reclame-uitingen, toepassing van het TUI Time to Smile-concept en het TUI-logo bij de entree van het resort?
  • Wat heeft TUI sinds november 2021 – toen bekend werd dat het hotel niet over de vereiste vergunningen beschikte – gedaan om partner Chogogo aan te sporen en concreet te helpen aan de regels te voldoen?
  • Hoe verhoudt het door TUI promoten van een hotel dat niet over de vereiste (natuur)vergunningen beschikt en volgens een recent inspectierapport van de lokale overheid al een jaar in gebreke blijft voorzieningen te treffen om kwetsbaar koraal te beschermen met TUI’s campagne ‘Fair Friday’[1]?

[1] Met de campagne ‘Fair Friday’ profileert TUI zich als een reisorganisatie met oog voor duurzaamheid.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.