Reisreus dreigt STINAPA met rechtszaak om “TUI Chogogo Resort Bonaire”

Kralendijk – Reisorganisatie TUI dreigt Stinapa voor de rechter te slepen als de natuurorganisatie van Bonaire doorgaat met te speken over het “TUI Chogogo Resort”.

“TUI benadrukt dat het Chogogo Resort geen eigendom is van TUI en evenmin onderdeel uitmaakt van de TUI Group. Het feit dat TUI dit specifieke resort als accommodatie aanbiedt, doet daar niet aan af”, schrijft de huisjurist van de reisreus aan STINAPA-directeur Jan van der Ploeg. Overigens is het TUI zelf dat zijn naam in marketinguitingen nadrukkelijk aan het Chogogo heeft verbonden. Het resort opereert immers conform het TUI Time to Smile-concept.

Overtredingen

Uit de brief blijkt dat het TUI ook dwarszit dat Stinapa aandacht vraagt voor het feit dat Chogogo niet over alle vereiste vergunningen beschikt. “STINAPA stelt dat sprake zou zijn van verschillende juridische overtredingen. TUI vertrouwt er op dat hotels waarmee zij zaken doet, voldoen aan alle benodigde eisen en beschikken over de juiste vergunningen. Echter, door TUI ten onrechte met dergelijke beschuldigingen in verband te brengen, wordt de reputatie en goede naam van TUI zonder enige rechtvaardiging door STINAPA in diskrediet gebracht. TUI roept STINAPA op bij de feiten te blijven en geen beweringen of uitlatingen te doen die niet stroken met de realiteit”, schrijft Dikken.

“TUI vertrouwt er op dat STINAPA zich niet langer op een dergelijke onzorgvuldige wijze in dit dossier zal uitlaten en derhalve in de toekomst niet nogmaals in haar berichtgeving of uitlatingen zal spreken over het “TUI Chogogo Resort”. Mocht STINAPA het Chogogo Resort onverhoopt blijven aanduiden als een TUI resort (of TUI anderszins ten onrechte zal linken aan het Chogogo Resort), dan is TUI genoodzaakt om nadere (juridische) stappen te overwegen. Uiteraard vertrouwt TUI er op dat zulks niet nodig zal zijn en dat aan bovenstaande oproep door STINAPA gehoor zal worden gegeven.”

Verbazing

STINAPA-baas Van der Ploeg is niet onder de indruk van het dreigement. “Wij hebben met enige verbazing kennis genomen van de inhoud van uw e-mailbericht”, antwoordt hij Van Dikken. “U stelt in uw email dat TUI er van uit gaat “dat hotels waarmee zij zaken doet, voldoen aan alle benodigde eisen en beschikken over de juiste vergunningen.” Wij willen U er graag aan herinneren dat STINAPA al op 26 November 2021 in een gesprek met een vertegenwoordiger van TUI Nederland N.V. er op gewezen heeft dat het Chogogo Resort niet over de juiste vergunningen beschikt. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar verschillende publicaties geweest in Antilliaanse en Nederlandse media waaruit U had kunnen opmaken dat het Chogogo Resort bewust niet voldoet aan de eilandelijke natuurwetgeving.”

Van der Ploeg benadrukt in zijn reactie aan TUI’s huisjurist dat het Chogogo Resort nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden van de op 19 januari 2022 door het openbaar lichaam Bonaire afgegeven natuurvergunning wat betreft de hoogte, de ondergrond en de verankering van de keermuur. Daarnaast voldoet het rivierzand dat is gestort niet aan hetgeen gesteld in artikel 35 lid 1 sub e van het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire. Dit heeft potentieel negatieve gevolgen voor het Bonaire Nationaal Marine Park.”

Vertrouwen

“Wat betreft de “onzorgvuldige” link tussen het Chogogo Resort en TUI: de afgelopen jaren zijn er verschillende krantenartikelen verschenen waarin er de indruk wordt gewekt dat er een relatie bestaat tussen TUI en het ‘Time to smile Chogogo Beach and dive resort Bonaire.’ Ook de TUI website en het prominente TUI logo bij de ingang van het resort suggereren dat TUI op de één of andere manier verbonden is aan het Chogogo Resort. Mocht u het nodig vinden een rechtszaak op te starten, dan ziet STINAPA dat met vertrouwen tegemoet”, aldus Van der Ploeg.

Op 28 oktober is tijdens een gezamenlijke inspectie van STINAPA en de dienst Toezicht en Handhaving (DTH) geconstateerd dat de keermuur die moet voorkomen dat zand van het opgehoogde strand de zee instroomt en schade kan toebrengen aan het koraal niet aan de eisen voldoet. Vorige week toen het hevig regende op het eiland spoelde er inderdaad zand over de muur. Voor staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen reden om later deze week – als zij op werkbezoek is op Bonaire – een kijkje te nemen bij het “TUI Chogogo Resort.”

Lees hier het jongste inspectierapport

Omdat de keermuur niet de vereiste hoogte heeft, stroomt zand van het strand over de rand richting koraal.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.