Saba

Van Ooijen weigert onderzoek naar functioneren Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Den Haag – Staatssecretaris van Ooijen (VWS) is niet van plan het functioneren van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland te laten doorlichten door een onafhankelijke partij. Het Bestuurscollege van Saba heeft daar om gevraagd, maar de bewindsman wekt in zijn antwoord de indruk dik tevreden te zijn over ZJCN.

Niet alleen op Saba, maar ook op Sint Eustatius en Bonaire heerst al jaren grote onvrede over het optreden van ZJCN. Vertrouwen dat er onder huidig directeur Curvin George verbetering mogelijk is, is er niet. Van Ooijen ‘jijbakt’ in zijn brief dat er bij ZJCN wordt geklaagd over eilandelijke zorgaanbieders.

Brief Van Ooijen aan BC Saba

Ik heb kennisgenomen van uw brief waarin u uw zorgen uit over het functioneren van de directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). U geeft aan dat er onvoldoende gehoor wordt gegeven aan de klachten op Saba over de medische uitzendingen.

Allereerst wil ik benadrukken dat ik het belangrijk vind dat u uw zorgen kenbaar maakt. Ik wil benadrukken dat de communicatielijnen van zowel de medewerkers van ZJCN alsook het management van ZJCN altijd kort en open van aard zijn geweest en dat ik er aan hecht dat deze wijze van communiceren ook in de toekomst het uitgangspunt blijft. Er wordt al jaren op alle gezondheidsthema’s en op vrijwel alle niveaus met veel partijen op Saba constructief samengewerkt en er worden goede vorderingen gemaakt. Ook op het terrein van de medische uitzendingen zijn er intensieve contacten met de directie ZJCN en is er is sinds mei van dit jaar een gemeenschappelijke agenda ontwikkeld om verbetering in de zorg aan te brengen. Naast Saba Cares is ook het openbaar lichaam daarbij op ambtelijk niveau bij betrokken. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is de start van de pilot vrije verwijzingen per 21 november 2022. Dit houdt in dat de huisartsen op Saba en St. Eustatius in staat gesteld worden om patiënten te verwijzen naar het SMMC op Sint Maarten zonder voorafgaande goedkeuring van de medisch adviseurs van ZJCN. Hiermee zal het proces rondom de medische uitzending versneld worden.

Uiteraard sta ik open voor zorgen over het functioneren van de gezondheidszorg op Saba en eventuele kritiek op het functioneren van ZJCN.

Dit jaar heeft ZJCN tot heden drie officiële klachten vanaf Saba ontvangen (waarvan twee afgehandeld en één in behandeling) en drie bezwaren (waarvan één ongegrond en twee nog in behandeling). Er komen ook klachten bij ZJCN binnen die de ZJCN dienstverlening niet betreffen, maar bijvoorbeeld wel de zorgverlening van Saba Cares of SMMC. Die moeten natuurlijk ook serieus genomen worden. De klachtenfunctionarissen van ZJCN, Saba Cares, SMMC en SEHCF op St. Eustatius hebben daarom sinds mei 2022 afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat klachten van verzekerden en patiënten op de juiste plek terechtkomen en dat zij niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Maar het gaat niet alleen om de formele benadering van klachten. Medewerkers van ZJCN worden ook aangespoord het gesprek te voeren wanneer verzekerden ontevreden zijn en daarvoor open te staan.

In mijn visiebrief die ik op 29 september 2022 naar de Tweede Kamer heb gestuurd heb ik aangekondigd dat ik een onderzoek laat doen naar de staat van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland door de European Observatory on Health Systems and Policies. Dit onderzoek is van belang in het onderzoeken of er bijvoorbeeld systeemverbeteringen nodig zijn. Ik verwacht dat in het kader van dit onderzoek uw zorgen ook een plek zullen krijgen.

Daarnaast nodig ik uw college hierbij uit om op korte termijn een lijst met concrete klachten van patiënten aan te leveren die ik zal voorleggen aan de recent ingestelde externe onafhankelijke klachtencommissie onder leiding van Frits Goedgedrag. Indien u hulp nodig heeft bij het samenstellen van deze lijst kan ZJCN hier u bij helpen.

Aankomende december zal ik een bezoek brengen aan Saba en hoop met u het gesprek over de verbeteringen van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland en Saba in het bijzonder voort te zetten.

Aanstaande woensdag zullen de pSG en de directeur van ZJCN enkele eilandsraadleden van Saba en Commissioner Bruce Zagers ontmoeten. Zij zullen daar aanwezig zijn in het kader van Statiaday. Wij kijken uit naar een goed en constructief overleg.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.