Directie Mariadal reageert op uitlekken plan voor eigen vliegbedrijf

Kralendijk – De directie van Fundashon Mariadal bevestigt op zoek te zijn naar een partner voor de luchtvaartmaatschappij die het ziekenhuis wil oprichten om in eigen beheer ambulancevluchten ten behoeve van patiënten in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verzorgen. “Daarvoor hebben wij een aantal kandidaat-partners in binnen- en buitenland benaderd met een Request For Information”, aldus FM.

Op vragen van DossierKoninkrijksrelaties.nl wil de directie in dit stadium niet ingaan. “Zolang onze marktverkenning loopt en onze toekomstplannen voor de Air Ambulance nog niet vaststaan, zullen wij daar geen inhoudelijke mededelingen over doen. Als onze plannen voor de nieuwe Air Ambulance in detail zijn uitgewerkt en goedgekeurd, zullen wij de pers inlichten en de grootst mogelijk transparantie betrachten.”

Mariadal maakt voor het transport van patiënten naar ziekenhuizen in de regio sinds 2012 gebruik van Medicair NV, maar wil nu een eigen vliegbedrijf waarin het minimaal 51% van de aandelen bezit. De plannen lekten uit via een klokkenluider die zich afvraagt of het ziekenhuis niet al de handen vol heeft aan zijn kerntaken.

Het ministerie van VWS laat mede namens Zorg en Jeugd Caribisch Nederland weten “kennis te hebben genomen van de berichtgeving over de ambities van FM aangaande veranderingen die ze op het terrein van spoedeisend medisch vervoer wensen. FM heeft aangegeven nog in een verkennende fase te zitten en derhalve zijn er geen concrete plannen van FM met ZJCN/VWS gedeeld. Wanneer FM concrete plannen in deze richting heeft zal ZJCN/VWS deze bestuderen na ontvangst, maar dat is vooralsnog niet aan de orde.”

Schriftelijke verklaring van Fundashon Mariadal

Fundashon Mariadal wil graag reageren op de recente berichten in de media over onze Air Ambulance. Vooral willen wij een aantal mogelijke misverstanden wegnemen.

Medisch vervoer van patiënten (zowel over de weg als in de lucht) is een centrale pijler van zorgverlening in het algemeen en spoedeisende hulp in het bijzonder. Bovendien is op een eiland als Bonaire de mogelijkheid tot uitzending van patiënten naar andere bestemmingen niet minder cruciaal dan de beschikbaarheid van regulier ambulancevervoer over de weg. Om die reden verzorgt Fundashon Mariadal al ruim tien jaar niet alleen haar eigen ambulancedienst maar ook haar eigen Air Ambulance dienst, gebruikmakend van eigen medisch apparatuur en van eigen, hoogwaardig gekwalificeerd, medisch en verpleegkundig personeel, die werken op de Spoed Eisende Hulp, Ambulance, Operatie Kamer en/of Special Care van Fundashon Mariadal.

Met trots hebben wij van 2013 tot en met 2019 ruim 1.200 missies gevlogen (ongeveer 160 op jaarbasis). Ruim de helft van die missies (55%) betroffen vluchten binnen Caribisch Nederland, de overige missies hadden Colombia als bestemming. In ruim één op de vier vluchten ging het voorts om acute situaties en/of hoog-complexe patiënten (patiënten aan beademingsapparatuur).

In onze Corporate Strategic Plan 2022 is opgenomen dat onze Air Ambulance zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in onze spoedeisende hulpverlening, hetgeen ons in staat stelt om het medische luchtvervoer volledig in eigen beheer te houden en tegelijk het hoogst mogelijke niveau van kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid na te streven. Dat betekent onder ander het voldoen aan de stringente kwaliteits- en veiligheidsnormen van de EASA (European Union Safety Agency), een primaire doelstelling van Fundashon Mariadal.

Afgelopen zomer is Fundashon Mariadal gestart met een verkenning van de markt voor toekomstige partners. Daarvoor hebben wij een aantal kandidaat-partners in binnen- en buitenland benaderd met een Request For Information. Onze uiteindelijke intentie is om met één partner samen te werken, die bereid én in staat is om aan alle toepasselijke nationale en plaatselijke wet- en regelgeving voor medisch luchtvervoer te voldoen alsook de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de EASA.

Zolang onze marktverkenning nog loopt en onze toekomstplannen voor de Air Ambulance nog niet vaststaan, zullen wij daar geen inhoudelijke mededelingen over doen. Tezijnertijd, als onze plannen voor de nieuwe Air Ambulance in detail zijn uitgewerkt en goedgekeurd, zullen wij de pers daarover inlichten en daarbij de grootst mogelijk transparantie betrachten.

Klik hier voor een kopie van de Request For Information

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.