Hoge energiekosten breken Statia op

Sint Eustatius – Sint Eustatius koerst af op een hoger tekort (1,2 miljoen dollar) dan begroot (700.000 dollar).

Tegenover een hogere Vrije Uitkering (plus 1,3 miljoen) staan hogere lasten, onder meer voor de vuilnisophaaldienst, hogere energiekosten en hogere personeelslasten. Daarnaast blijven de baten uit de luchthaven en onroerend goed exploitatie achter. Het Cft acht een tekort van 0,7 miljoen toelaatbaar en spoort het Bestuurscollege aan na te gaan of alle begrote uitgaven wel noodzakelijk zijn.

Lees hier de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.