Kamer verwerpt motie over “klimaatracisme” jegens Caribisch deel Koninkrijk

Den Haag – Bij de herdenking in 2023 van 160 jaar afschaffing door Nederland van de trans-Atlantische slavernij moeten “maatregelen ter bestrijding van klimaatracisme worden meegenomen”, aldus een motie van Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1). Deze werd vandaag door een ruime Kamermeerderheid verworpen.

Simons verwijt het kabinet Rutte geen structureel klimaatbeleid voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (inclusief de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten te hebben. Zij noemt dat “klimaatracisme” dat in haar ogen voortkomt uit het koloniale verleden.

Met slechts de steun van de Partij voor de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, Volt, Fractie Den Haan en Simons zelf bleef de motie steken op 30 stemmen.

Motie Simons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat de relatie tussen Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Statia en Saba voortkomt uit een 400 jaar lange geschiedenis van kolonialisme en slavernij;

overwegende dat die geschiedenis in verschillende vormen van ongelijkheid nog doorleeft in het heden, zoals het uitblijven van structureel beleid ten aanzien van de gevolgen van de klimaatcrisis voor het Caribische gedeelte van het Koninkrijk;

constaterende dat Bonaire de eerste gemeente van Nederland is die onder water zal komen te staan als gevolg van de klimaatcrisis, en dat ook de andere vijf eilanden hier harder door zullen worden geraakt dan Europees Nederland;

overwegende dat dit tekenend is voor klimaatracisme, wat inhoudt dat de landen en regio’s die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis het hardst worden geraakt en tegelijkertijd het minst worden gesteund in het komen tot zelfstandig klimaatbestendig beleid, en dit internationaal een actueel thema is;

verzoekt de regering in het kader van doorwerking, heling en herstel te onderzoeken welke maatregelen ter bestrijding van klimaatracisme mee dienen te worden genomen in de voorbereidingen op het herdenkingsjaar 150 jaar afschaffing van de slavernij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sylvana Simons

Van Raan

Bouchallikh

Den Haan

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.