Bescheiden aandacht voor Caribisch Nederland in Voortgangsrapportage Natuur

Den Haag – In de vandaag door minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink aan de Tweede Kamer aangeboden Voortgangsrapportage Natuur wordt bescheiden aandacht besteed aan Caribisch Nederland.

Daarin wordt gesuggereerd dat de uitvoeringsagenda van het Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP) voor Bonaire in de eerste helft van dit jaar zou zijn vastgesteld. Dat is niet het geval. De Eilandsraad heeft het dossier uit onvrede over de totstandkoming van de uitvoeringsagenda teruggestuurd naar het Bestuurscollege.

Natuurorganisaties, maar ook de betrokken ministeries waaronder Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die flink in de buidel hebben getast om het natuurherstel en -behoud een impuls te geven, maken zich zorgen over de trage voortgang van het inmiddels 2 jaar oude NMBP.

Onlangs hebben de natuurorganisaties STINAPA, ECHO, Mangrove Maniacs, Reef Renewal Bonaire, Sea Turtle Conservation Bonaire, BonBèrde, Terabarra en het Wereldnatuurfonds Nederland in een gezamenlijke verklaring met klem aangedrongen tot snelle vaststelling van de uitvoeringsagenda voor Bonaire van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland:

Position Regarding the Implementation of the Nature and Environmental Policy Plan

In early 2022, it was agreed that the Dutch government has reserved an additional 35 million euros for nature protection and environmental management in the Caribbean Netherlands. This amount will be made available for the Nature and Environmental Policy Plan Caribbean Netherlands 2020 – 2030. This is a plan for nature protection and environmental management that has been worked on for years by the public entities, ministries, and local nature protection organizations.

Tidal pool coral

It stipulates, among other things, that the pressure on corals must be reduced so that the current coral reefs can recover. Pollution and the impact of climate change are among some of the factors that are endangering the survival of coral reefs, and thereby of tourism as well. Not only must the pressure on coral reefs be reduced, but due attention must also be given to the special and endangered terrestrial ecosystems, such as the dry tropical forest.

However, since the Nature and Environmental Policy Plan (NEPP) was written, now more than two years ago, little concrete action has been taken in Bonaire to protect and manage the island’s nature and environment better. Those who implement the NEPP have hardly been able to take steps to move from a management process to nature protection in action.

Action Points

For proper implementation of the Nature and Environmental Policy Plan, there are two action points that need to be addressed.

First, the island government must establish the implementation agenda. This should state which actions, goals and priorities will be carried out and when in the coming years. It is essential that the island government takes control and responsibility for nature management on Bonaire. The second action point is that the local and national governments must provide clarity on how the budgets will be distributed for Bonaire. And how can we ensure that this money is used effectively as soon as possible?

More than two years after the Nature and Environment Policy Plan was published, there is no more time to lose. The urgency is high to do something, stop the deterioration of nature on Bonaire and start active nature restoration and environmental management. As nature organizations, we know what we need to do to protect nature on Bonaire and we are eager to do it. We are just asking for clarity and willingness from the government to quickly give the needed approvals and corresponding funds to be able to do so.

Uit de Voortgangsrapportage Natuur

In 2021 zijn de uitvoeringsagenda’s voor Sint Eustatius, Saba en Bonaire opgesteld. Sint Eustatius heeft de agenda ook vastgesteld in 2021. Voor Saba en Bonaire is de vaststelling voorzien in de eerste helft van 2022. De uitvoeringsagenda’s zijn gebaseerd op het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP). Ze vormen het uitvoeringskader voor de eilanden op het terrein van natuur, milieu en ruimtelijke ordening. De uitvoering van het NMBP en de uitvoeringsagenda’s is op onderdelen begonnen. Dit betreft onder andere koraalbescherming, landbouwontwikkeling, voedselveiligheid, visserij en bestrijding van sargassum (zeewier).

De COVID-19-pandemie heeft de eilanden hard geraakt. In 2021 was het, net als in 2020, beperkt mogelijk om de eilanden te bezoeken. Hierdoor liepen de openbare lichamen inkomsten mis vanuit de gebruiksvergoedingen voor de natuurparken. Met deze vergoedingen financieren de openbare lichamen een belangrijk deel van het natuurbeheer via de natuurorganisaties. Om het beheer van de natuurparken zeker te stellen is de minister van LNV de openbare lichamen van de eilanden tegemoetgekomen met een aanvulling op hun begroting. Dankzij deze middelen konden de eilanden de uitvoering van de uitvoeringsagenda NMBP Bonaire waarborgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.