Ondertekening Memorandum of Understanding lerarenopleiding Sint Eustatius en Saba

Sint Eustatius/Saba – Op 4 november vond de feestelijke ondertekening plaats van de Memorandum of Understanding Lerarenopleiding Saba en Sint Eustatius tussen OCW Caribisch Gebied, de University of St. Martin (USM) en de University of the Virgin Islands (UVI). De drie instituten bevestigen hiermee hun samenwerking om de Bachelor of Education BAE aan te bieden op Saba en Sint Eustatius.

Het bachelor programma bereidt studenten voor op het beroep van leraar in het primair onderwijs. De opleiding wordt aangeboden door de USM in samenwerking met de UVI en is internationaal erkend. De USM heeft de opdracht gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) om het programma aan te bieden aan onderwijsassistenten op Saba en Sint Eustatius. Hiermee voorziet OCW in de behoefte aan lokaal opgeleide leraren voor het primair onderwijs op de eilanden.

De opdracht vloeit voort uit het “Samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te stimuleren 2019-2025”. Dit protocol werd in 2019 tijdens het Vier Landen Overleg ondertekend door de vier ministers van onderwijs van Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Nederland.

Met een overwegend Engelssprekende bevolking en Engels als instructietaal op de scholen, is er op Saba en Sint Eustatius een lerarenopleiding in de Engelse taal nodig. De USM verzorgt die al meer dan 20 jaar. Daarnaast heeft de USM lokaal relevante cursussen ontworpen en aangeboden, zoals de Geschiedenis en Cultuur van Sint Maarten, een verplichte cursus voor alle universiteitsstudenten. Samen met de schoolbesturen en lokale experts van Saba en Sint Eustatius zal met de USM-faculteit een cursus over de geschiedenis en cultuur van elk eiland worden ontwikkeld. Dit vormt een verplicht vak van de lerarenopleiding. Veertien onderwijsassistenten staan ingeschreven om in januari 2023 van start te gaan met de opleiding.

In navolging van het protocol van 2019 heeft USM, samen met andere regionale universiteiten, als actieve waarnemer deelgenomen aan de opzet Kibrahacha, het partnerschap voor Samen Opleiden & Professionaliseren op Aruba, Bonaire en Curaçao.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.