Kabinet Pisas geeft zichzelf voorrang bij intrekken loonkorting

Willemstad – Het kabinet Pisas geeft zichzelf voorrang bij het terugdraaien van de in 2020 in ruil voor Nederlandse liquiditeitssteun ingevoerde salariskorting. Uit een adviesaanvraag blijkt dat ministers en Statenleden vanaf 1 juli weer hun volledige salaris ontvangen, bericht het Antilliaans Dagblad.

Ambtenaren en andere werknemers in de publieke sector moeten als het aan de regering ligt zeker nog ruim een jaar wachten (tot 1 januari 2024) voordat zij hun oude loon terugkrijgen. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is nog maar de vraag, want er moet tegen die tijd wel ruimte voor zijn in de begroting.

Op dit moment heeft de MFK/PNP-regering ook nog niet voldaan aan de voorwaarde van de Rijksministerraad dat eerst de landsverordening normering topinkomens moet zijn vastgesteld alvorens de looningreep mag worden ingetrokken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.