Uslu: 5 miljoen voor bibliotheeknetwerk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Den Haag – Het kabinet stelt de komende drie jaar in totaal 5 miljoen euro beschikbaar om te investeren in het bibliotheeknetwerk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) na afloop van de ministerraad bekend gemaakt.

De bijdrage maakt deel uit van de tientallen miljoenen die het ministerie van OCW structureel uittrekt om elke gemeente in Nederland van een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening te voorzien. Uslu: “Als je lid bent van de openbare bibliotheek, heb je een abonnement op de hele wereld. Want lezen is fundamenteel, en een bibliotheek brengt je nog veel meer dan dat. Het is een plek waar mensen cultureel en maatschappelijk ontwaken en groeien. Waar als kind werelden voor je opengaan. Waar je als ouder met een gerust hart je kind heen stuurt. Een plek waar kennis, verhalen en andere perspectieven voor iedereen binnen handbereik zijn. Daarom investeer ik een flink deel van het extra cultuurbudget in de openbare bibliotheek.”

Voor de restauratie van monumenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk komt 10 miljoen euro beschikbaar.

Uit de Meerjarenbrief Cultuur

“Caribisch Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk In de uitvoering van mijn cultuurbeleid heb ik over de gehele breedte oog voor Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba”, schrijft staatssecretaris Gunay Uslu in haar vandaag gepubliceerde Meerjarenbrief Cultuur.

“Het is belangrijk dat er in Caribisch Nederland voorzieningen als bibliotheken en archieven zijn, dat kinderen kennis kunnen maken met cultuur op school en dat jong en oud cultuur kunnen beleven en beoefenen. Ik heb speciale aandacht voor erfgoed dat bijdraagt aan de dialoog over onze gezamenlijke en soms beladen geschiedenis. Voor bibliotheken en erfgoed in Caribisch Nederland maak ik daarom geld beschikbaar. Ik ga het volgende doen:

• Met Caribisch Nederland sluit ik cultuurconvenanten af over samenwerking waaruit een agenda met prioriteiten volgt. Bij de uitwerking van de maatregelen uit deze brief houd ik vanzelfsprekend rekening met de toegankelijkheid ervan voor Caribisch Nederland.

• De meeste programma’s en regelingen van de Rijkscultuurfondsen staan open voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat geldt ook voor geld vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie voor jongerencultuur. De Rijkscultuurfondsen werken aan hun zichtbaarheid en toegankelijkheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waarvoor zij in 2022 een pilot opzetten.

• Ik stel uit bestaand budget van het Nationaal Restauratiefonds € 10 miljoen beschikbaar voor monumenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het extra budget is voor laagrentende leningen waarmee eigenaren de monumenten kunnen restaureren.

• het ondersteunen van de culturele voorzieningen in het Caribisch gebied, door het afsluiten van cultuurconvenanten over onderlinge samenwerking. Met Bonaire, Saba en Sint Eustatius stel ik een cultuuragenda op met prioriteiten. Voor bibliotheken en erfgoed is extra geld beschikbaar.

• Met het Nationaal Archief in Curaçao werk ik aan de verbetering van het beheer en de digitale beschikbaarheid van archieven in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een goede uitvoering en implementatie van de gemoderniseerde archiefwet, waardoor archieven na 10 jaar beschikbaar komen en het digitaal beheer is versterkt; de verbetering van het Nationale Archief in Curaçao en de andere eilanden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.