Rutte wil niet bevestigen dat Nederland excuses gaat maken voor slavernijverleden

Den Haag – Minister-president Mark Rutte weigerde vandaag na afloop van de ministerraad in te gaan op vragen over het bericht van het RTL Nieuws dat het kabinet excuses gaat aanbieden voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden en 200 miljoen uittrekt voor een ‘bewustwordingscampagne’.

De premier bevestigde wel dat de ministerraad vandaag een besluit heeft genomen, maar daar pas medio december mee naar buiten te treden. Dat lijkt erop te wijzen dat dit op 15 december zal zijn, de dag waarop koningin Juliana in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in de Ridderzaal tekende en de Nederlandse Antillen en Suriname niet langer een kolonie van Nederland waren en autonome landen in het Koninkrijk werden. Koninkrijksdag is nooit tot officiële feestdag verklaard.

Op initiatief van toenmalig minister van Koninkrijksrelaties Alexander Pechtold werd in 2006 het eerste Koninkrijksconcert gehouden. Het Koninkrijk bestond toen uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 2015 was de sfeer tussen de regeringen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten dermate bekoeld dat er een streep ging door de viering van Koninkrijksdag. Als ‘Koninkrijksdag’ (ook wel Statuutdag) is 15 december daarna in de vergetelheid geraakt.

Intussen claimen Surinaamse kringen dat Rutte, maar liever nog koning Willem-Alexander de excuses in Suriname moet maken. Anderen vinden Sint Eustatius meer voor de hand liggen, omdat het eiland, als het meest winstgevende bezit van de West-Indische Compagnie (WIC), een cruciale rol vervulde als doorvoerhaven in de trans-Atlantische slavenhandel.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.