Bonaire

Cft: Amendement PDB maakt begroting Bonaire sluitend

Kralendijk – Het College financieel toezicht heeft geen bedenkingen tegen het amendement dat de fractie van de PDB tijdens de begrotingsbehandeling heeft ingediend. Het effect ervan is dat de begroting sluit waarmee tegemoet wordt gekomen aan een eerder, door het Bestuurscollege genegeerd, advies van het Cft.

Met het amendement worden de uitgaven aan de dienst economische zaken verlaagd met USD 1,2 miljoen en aan het bestuursapparaat – personeel van derden verlaagd met USD 1 miljoen. Oppositiepartij PDB vindt dat het Bestuurscollege de doelstelling en de wenselijkheid van deze uitgaven onvoldoende duidelijk heeft kunnen maken.

Het amendement voorziet er tevens in dat de uitgaven aan agrarische zaken, sport, kunst, maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie en sociaal/cultuurwerk en jeugd/jongerenwerk worden verhoogd met in totaal USD 1,2 miljoen. De Eilandsraad moet nog stemmen over het amendement.

Lees hier de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.