Bonaire

Geen aandacht voor klimaatgevaren Bonaire op Nationaal Deltacongres

Den Haag – Hoewel Bonaire de eerste Nederlandse gemeente is die de gevolgen gaat ondervinden van de zeespiegelstijging, wordt daar tijdens het Nationaal Deltacongres niet bij stil gestaan. Op het congres dat op 10 november onder auspiciën van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Haarlem plaatsvindt wordt onder meer wel uitgebreid aandacht besteed aan de Waddeneilanden.

Het door de samenstellers van het programma voorbijgaan aan de dreiging dat al over 30 jaar delen van Bonaire onder water komen te staan, staat haaks op de bewering van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen en Klimaatminister Jetten dat de betrokken ministeries volop aandacht hebben voor de noodzaak Caribisch Nederland te beschermen. Zij deden dat in reactie op een alarmerend rapport van de VU dat enkele weken geleden werd gepubliceerd.

Greenpeace bereidt een rechtszaak voor tegen de Staat der Nederlanden om het kabinet te dwingen de BES-eilanden alsnog te betrekken bij het treffen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. Vorig jaar waarschuwde het KNMI al voor het overstromingsgevaar op Bonaire, maar dat signaal werd door het ministerie van IenW weggewoven. Bij gebrek aan urgentie in Den Haag heeft het Bestuurscollege van Bonaire begin dit jaar zelf het initiatief genomen een klimaattafel op te richten.

Persbericht ministerie IenW

Nationaal Deltacongres 2022 in Haarlem

Donderdag 10 november vindt in de Philharmonie in Haarlem het dertiende Nationaal Deltacongres plaats. Het congres staat in het teken van de urgentie om maatregelen te nemen waarmee we de gevolgen van klimaatverandering opvangen, zodat we ook op de lange termijn veilig en prettig in onze laag gelegen delta kunnen blijven wonen.

Tijdens het jaarlijkse Deltacongres komen waterprofessionals en bestuurders van overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven op uitnodiging van de deltacommissaris Peter Glas bij elkaar. Het gaat om een hybride congres met zo’n 1100 deelnemers en met 900 mensen die het congres digitaal bijwonen.

Tijdens het deltacongres staat centraal dat we extra vaart moeten maken met watermaatregelen nu we zien dat het klimaat verandert en we met het huidige waterbeheer tegen de grenzen aanlopen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zal ingaan op de noodzaak om met oog op de klimaatverandering water en bodem sturend te laten zijn bij alle ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld voor woningbouw, natuur en landbouw. De econome Sandra Phlippen verzorgt een keynote over de rol van de financiële sector bij klimaatadaptatie en het beprijzen van klimaatrisico’s. Hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen vertelt wat wij kunnen leren van de rampen uit het verleden, bijvoorbeeld bij de voorbereiding op een verdere zeespiegelstijging.

In de middag zijn er tijdens het congres verschillende inhoudelijke sessies, onder meer over de gevolgen van de zeespiegelstijging voor het Waddengebied, de bescherming van Nederland tegen extreme buien en over de aanpak in andere landen en wat Nederland daar van kan leren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.