Bonaire

Bonaire met brede delegatie naar Den Haag om sluiting Bonlab tegen te houden

Kralendijk/Den Haag – Een brede politieke delegatie uit Bonaire vertrekt vandaag naar Nederland om er bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan te dringen het zorgcontract met Bonlab te continueren. De delegatie bestaat uit de fractieleiders Elvis Tjin Asjoe, Clark Abraham, Esther Bernabela en Daisy Coffie. De reis valt samen met een al eerder gepland werkbezoek van gedeputeerde Nina den Heyer aan Den Haag.

De directie van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland wil de samenwerking met Bonlab beëindigen, naar eigen zeggen uit kostenefficiency. Bedoeling is dat het laboratorium van Mariadal het monopolie krijgt, maar het Bestuurscollege, de fracties in de Eilandsraad en andere betrokkenen vrezen dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan burgers. Zo is Mariadal er niet op ingericht zorg aan huis te bieden aan minder mobiele cliënten. Ook de afhankelijkheid van slechts één aanbieder wordt als risicovol beschouwd. Vanwege de sterke bevolkingsgroei is er volgens de betrokkenen voldoende draagvlak voor twee laboratoria op het eiland.

ZJCN wilde vorig jaar al niet verder met Bonlab, maar nadat daartegen door Bonlab en het Bestuurscollege bezwaar was gemaakt, werd definitieve besluitvorming uitgesteld. Inmiddels is het de bezorgde partijen duidelijk dat de directie van ZJCN geen oor heeft voor de bezwaren en vast van plan is het zorgcontract met Bonlab te beëindigen. In dat geval zal het laboratorium de deuren moeten sluiten en komt het personeel op straat te staan.

De delegatie zal dinsdag te woord worden gestaan door staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen. Zij hoopt tevens een afspraak met staatssecretaris van VWS Van Ooijen te krijgen, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. Daarnaast is het de bedoeling een gesprek met de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties te hebben waar naast de toekomst van Bonlab ook het uitblijven van een sociaal minimum zal worden aangekaart.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.