Bonaire

Klagen bij Klachtencommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland kan niet

Den Haag/Kralendijk – In een kennelijke poging de groeiende onvrede over het functioneren van de afdeling Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) de kop in te drukken, heeft het verantwoordelijke ministerie van VWS een ‘onafhankelijke klachtenadviescommissie’ ingesteld.

Opvallend is dat klagers zich niet zelf tot de commissie mogen wenden. Het is de directeur van ZJCN (wiens optreden door velen als deel van de problematiek wordt gezien) die uitmaakt of een klacht aan de adviescommissie wordt voorgelegd.

ZJCN spreekt zelf van een “belangrijke toevoeging” aan de bestaande klachtenprocedure. ZJCN zegt tevens “het belangrijk te vinden dat klachten van bewoners over ZJCN op een zorgvuldige wijze worden behandeld.” Vorige week kwam het Bestuurscollege van Saba tot de conclusie dat verder overleg met ZJCN geen zin heeft, reden waarom het ministerie is gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het functioneren van de afdeling.

Staatssecretaris Van Ooijen heeft vandaag de leden van de commissie benoemd: Voorzitter F. Goedgedrag (voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen), plaatsvervangend voorzitter D.C. Kramp, leden A. McKenzie-Tatem, P. Perigault Monte en M. Molenaar.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.