Verkenning invoering anti-discriminatiewetgeving in Caribisch Nederland

Den Haag – In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verkennen Glenn Thodé (oud-gezaghebber Bonaire) en Jacques van Eck (oud-staatsraad Raad van State) de invoering van anti-discriminatiewetgeving voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Aanleiding is een per brief overgebracht verzoek van de gezaghebbers aan de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen. De verkenners onderzoeken de haalbaarheid en gevolgen van de invoering van de anti-discriminatiewetgeving. Het gaat niet alleen om wetgeving, maar ook hoe geregeld kan worden dat mensen discriminatie kunnen melden en hulp kunnen krijgen.

Gedacht kan worden aan een werkgever die een tijdelijke werkneemster ontslaat vanwege zwangerschap, een restauranteigenaar die een gehandicapte klant geen redelijke hulp biedt, een school die een leerling of docent weigert vanwege seksuele geaardheid of werknemers die niet hetzelfde betaald worden voor hetzelfde werk.

Om de verkenning goed uit te kunnen voeren, bezoeken Glenn Thodé en BZK-medewerkers Suzanne Vogel en Barbera Veltkamp van 2 tot 13 november alle drie de eilanden. Zij hebben afspraken met diverse (maatschappelijke) organisaties, vertegenwoordigers van jeugd en minder validen, de LHBTQ+ gemeenschap, werkgevers en de openbare lichamen. Na het werkbezoek wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de verkenning.

Sinds Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 2010 bijzondere gemeenten van Nederland zijn geworden, hebben de achtereenvolgende regeringen nagelaten cruciale wetgeving in te voeren. Dat geldt ook voor gelijkebehandelingswetten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.