RCN: ‘Inval’ bij Chogogo Bonaire staat los van gedoe over vergunningen

Kralendijk – De grootschalige controle die eerder deze week plaatsvond bij het Chogogo Resort is niet ingegeven door het gedoe over de (ontbrekende) vergunningen voor o.a. de ophoging van het strand met geïmporteerd zand en een te lage keermuur om te voorkomen dat het zand de zee inspoelt en het koraal beschadigt.

“Het feit dat er is gecontroleerd bij deze locatie staat los van eerdere vergunningaanvragen en wat daarmee is gebeurd. Deze actie is al lang geleden gepland”, aldus een woordvoerder van de Rijksdienst Caribisch Nederland. De zogeheten multidisciplinaire controle werd dinsdag onder regie van de Arbeidsinspectie uitgevoerd in samenwerking met Korps Politie Caribisch Nederland, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst CN, de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, het Openbaar Ministerie en de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland.

“Hoewel speculaties wellicht te begrijpen zijn in het licht van eerdere publiciteit, is er geen enkel verband met de keuze om dit resort als eerste te controleren. Een controle op een groot resort vraagt veel personele inzet omdat een controle op arbeid- en vreemdelingenwetgeving enkel effectief kan zijn als de controle niet is aangekondigd en het gebied is afgeschermd zodat mensen die er aan het werk zijn niet ongecontroleerd kunnen vertrekken. De geïntensiveerde multidisciplinaire samenwerking binnen de vreemdelingenketen zorgt ervoor dat nu meerdere wetten en ook grotere locaties onderwerp van controle kunnen zijn. Elke werkgever op Bonaire kan dus in potentie gecontroleerd worden, dat is een belangrijk gegeven voor het toezicht en de handhaving. Het voornemen is om vanuit de vreemdelingenketen regelmatig ook op andere grotere locaties gecombineerde controles uit te voeren, ook op Saba en Sint Eustatius”, aldus RCN.

“De wet stelt bijvoorbeeld beperkingen aan het aantal werkuren om ervoor te zorgen dat werknemers voldoende rust krijgen. Daarnaast dienen werkgevers zich te houden aan zaken als minimumloon, de regels op het gebied van overwerk en zorgdragen voor veiligheid op de werkvloer. Ook is het niet toegestaan werknemers uit het buitenland te laten werken zonder hiervoor een vergunning te hebben. Door deze wetgeving wordt de arbeidsmarkt beschermd en illegale arbeid, arbeidsuitbuiting en oneerlijke concurrentie bestreden. Om de naleving van de geldende wet- en regelgeving te bevorderen en bewaken werkt de vreemdelingenketen steeds vaker samen en voert gezamenlijke controles uit. Bij deze controles wordt de overlast voor de onderneming en eventuele klanten/gasten zoveel mogelijk beperkt. De leiding van de huidige actie berust bij de Arbeidsinspectie van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid.”

“Op basis van een samenspel van factoren wordt er gezamenlijk (met de ketenpartners) een keuze gemaakt om een bedrijf te controleren. Daarbij heeft in dit geval meegewogen dat het om een relatief nieuwe werkgever op Bonaire gaat die in korte tijd veel mensen heeft moeten aannemen, in een sector waarvoor niet veel personeel beschikbaar is op Bonaire. Ook vinden er zowel horeca- als bouwactiviteiten plaats op het terrein van dit bedrijf. Er zijn meldingen binnengekomen bij Arbeidszaken over arbeidsgeschillen die te maken hadden met verschillende onderaannemers in de bouw, etc. Het feit dat de multidisciplinaire controle op de bedoelde locatie heeft plaats gevonden betekent nadrukkelijk niet dat er iets mis is, enkel dat er veel te controleren viel om mogelijke misstanden op het gebied van arbeid en vreemdelingen te onderzoeken en daar adequaat op te kunnen reageren.”

Of er tijdens de controle onregelmatigheden zijn geconstateerd kan de woordvoerder van RCN nog niet zeggen: “De bevindingen van de controle moeten worden geanalyseerd en uitgewerkt. Dat is een administratief proces dat volgt op een controle. De uitkomst is bij dit type controle dus nooit direct bekend.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.