Hoekstra: Nieuwe overlegronde om grensgeschil Sint Maarten op te lossen

Philipsburg – Er is nog altijd weinig zicht op een einde aan het geschil tussen het Koninkrijk en Frankrijk over een deel van de grens tussen Nederlands en Frans Sint Maarten. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft de kwestie tijdens zijn bezoek aan Philipburg besproken met minister-president Silveria Jacobs.

Beide bewindslieden verklaarden na afloop van hun overleg ‘tevreden te zijn over de voortgang’ van de onderhandelingen. Die slepen zich al jaren van het ene naar het andere technisch ambtelijk overleg voort zonder dat het tot concrete afspraken heeft geleid. Hoekstra kondigde aan begin volgend jaar een vierpartijenoverleg te willen houden.

In 1648 hebben Frankrijk en Nederland de verdeling van Sint Maarten in een verdrag vastgelegd. Anderhalve eeuw is er nog geruzied over de precieze grens. In 1817 werd de tweedeling geformaliseerd, waarna de rust weerkeerde. Tot 2016 toen de gendarmerie bij Oyster Pond een restaurant binnenviel omdat er zonder (Franse) vergunning werd verbouwd. De regering van Sint Maarten sprak tegen dat het Frans grondgebied betrof. Even dreigde de situatie te escaleren. ‘Den Haag’ trad sussend op. Onder druk van de Tweede Kamer besloot de regering een poging te doen het grensgeschil definitief op te lossen, maar ze kreeg tot nu geen voet aan de grond in Parijs.

Hoekstra heeft dinsdag in Willemstad met ministers-presidenten Wever-Croes, Pisas en Jacobs periodiek Vierlandenoverleg Buitenlandse Betrekkingen gevoerd. De landen zijn het er over eens geworden ‘technische’ besprekingen te openen met het regime Maduro over een (gefaseerde) heropening van de sinds 2019 gesloten grens met Venezuela.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.