Bonaire

Ministerie licht toe waarom over tijdelijke kinderbijslagregeling belasting wordt geheven

Kralendijk/Den Haag – In Caribisch Nederland is met enige verbazing kennisgenomen dat de tijdelijke tegemoetkoming voor ouders/verzorgers van zorgintensieve kinderen als inkomen wordt belast. De bijdrage van bruto 1.437 dollar is een compensatie voor het ontbreken van een structurele voorziening voor deze groep. In Europees Nederland ontvangen ouders/verzorgers van een kind dat intensieve verzorging nodig heeft dubbele kinderbijslag en die is geheel onbelast.

“De tegemoetkoming die we ouders nu geven is op basis van een tijdelijke regeling. Op dit moment werken we eraan om de dubbele kinderbijslag intensieve zorg structureel te regelen. Vanwege de te doorlopen parlementaire behandeling is inwerkingtreding eerder helaas niet haalbaar”, aldus een woordvoerder van het ministerie van SZW. “De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2024. Op basis van de structurele regeling wordt de uitkering straks inderdaad netto gedaan.”

“We vinden het belangrijk om deze groep ouders nu al te ondersteunen. Daarom willen ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte als overbrugging een tegemoetkoming geven wat nu dus ook gebeurt. Hiervoor moet een aparte oplossing worden gecreëerd. We willen zorgen dat alle ouders die recht hebben op deze regeling 1.000 USD netto krijgen. Omdat de tegemoetkoming niet uitgezonderd kan worden van inkomstenbelasting voor mensen die belasting moeten betalen, hebben we dit bedrag verhoogd naar 1.437 USD. 1.437 min 30.4% belasting is 1.000.”

“Het klopt dat ouders in Europees Nederland soms in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming. Dit is bedoeld voor ouders die door de intensieve zorg voor hun kind niet of minder kunnen werken en daardoor de inkomensafhankelijke combinatiekorting mislopen. Deze extra tegemoetkoming heet Algemene Kinderbijslagwet Plus (AKW+). Vanaf 1 januari 2025 wil het kabinet deze inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in Europees Nederland afschaffen. Vooruitlopend hierop was het niet logisch om voor Caribisch Nederland deze inkomensafhankelijke AKW+ regeling in te voeren.”

De woordvoerder laat tenslotte weten dat “in de toekomst steeds gekeken zal worden als de systematiek van kinderbijslag in Europees Nederland wordt aangepast, of het dan nodig is om ook het systeem in Caribisch Nederland op gelijke wijze aan te passen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.