Kamerlid Simons: Nederland faalt met zorg Caribisch Nederland

Den Haag – “De Nederlandse overheid faalt al 12 jaar om inwoners van Caribisch Nederland gelijkwaardige zorg te bieden”, aldus Sylvana Simons (BIJ1) in het debat over de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“Iedereen heeft recht op toegankelijke en passende zorg. Dat geldt niet alleen voor de mensen woonachtig in Nederland maar ook voor onze rijksgenoten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Zeker voor burgers van Bonaire, Statia en Saba geldt dat de Nederlandse overheid een zorgplicht draagt. En toch faalt de overheid er al twaalf jaar in om gelijkwaardige zorg te realiseren. Het gros valt te wijten aan het gebrek aan duurzame investeringen in de zorg. Er wordt te veel uitgeweken naar het incidenteel invliegen van specialisten met hoge kosten en te vaak kijkt het kabinet naar het periodiek stationeren van ambtenaren die na bepaalde tijd weer vertrekken.

Bij tijd en wijle verzorgt de overheid workshops en kennistraining, maar echt structurele ondersteuning, financiering en facilitering van het vergroten van de toegankelijkheid, het stroomlijnen van mogelijkheden tussen verschillende eilanden, het aanleggen van een werkende digitale infrastructuur of het voorzien van benodigde apparatuur en medische middelen, dat blijft telkens uit. Dit jaar trekt het kabinet een magere 4 miljoen euro uit voor de gezondheidszorg op deze drie eilanden, maar hoe het dan precies wordt besteed, blijft een raadsel. Ik wil de staatssecretaris vragen daarover uit te wijden.

Hoe past deze 4 miljoen euro in een langeretermijnvisie van duurzaam beleid dat daadwerkelijk toewerkt naar gelijkwaardige zorg in plaats van het continu komen en gaan van kennis en middelen? Zolang we dat niet doen, zullen discriminatie en ongelijkwaardige behandeling van de eilanden blijven bestaan”, aldus Simons.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen wees Simons erop dat het kabinet niet 4 miljoen euro uittrekt, maar 149,2 miljoen in 2023. “Daarnaast stijgen de beleidsuitgaven met circa  4 miljoen per jaar t/m 2025. In mijn visiebrief die ik onlangs naar de Kamer heb verstuurd heb ik u geïnformeerd over de besteding van deze middelen.”

De bewindsman was het ook ten aanzien van het invliegen van specialisten oneens met het Kamerlid: “In sommige gevallen is het noodzakelijk om specialisten in te vliegen omdat lokaal personeel door de kleine schaal te weinig ingrepen kan uitvoeren om bevoegd te blijven. Om toch zorg te waarborgen heeft het ziekenhuis op Bonaire sinds 2010 een duurzame samenwerking met Amsterdam UMC als het gaat om het leveren van medisch specialisten. Dit heeft een enorme impuls gegeven aan het ziekenhuis. Dat mensen te maken hebben met wisselende artsen is helaas realiteit, maar door de lange samenwerking met Amsterdam UMC is juist sprake van duurzaam beleid.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.