Kabinet verrast: In 2024 sociaal minimum voor BES-eilanden bepalen, maar wel eerst onderzoek

Den Haag – Het ziet er naar uit dat het kabinet Rutte bereid is alsnog in deze regeerperiode een sociaal minimum voor Caribisch Nederland vast te stellen. Tot nu werd krampachtig vastgehouden aan een ‘ijkpunt’ dat in 2025 moet worden gerealiseerd. Dat ijkpunt ligt tientallen procenten onder wat nodig is om de maand rond te komen.

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen bracht het nieuws bij aanvang van de voortzetting van het debat over de begroting voor Koninkrijksrelaties/BES-fonds: “Ik ben extra verheugd dat ik u samen met de minister voor Armoedebeleid kan meedelen dat wij de ambitie hebben om in 2024 een sociaal minimum vast te stellen.”

Daarvoor is wel nieuw onderzoek nodig, temperde de bewindsvrouw de vreugde meteen weer. Dat onderzoek begint volgend jaar. Dat is te laat, vindt onder meer Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66). Zij diende een door 8 andere fracties meeondertekende motie in om het proces te versnellen.

Lees hier het volledige verslag van het debat inclusief de ingediende moties.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.