Impuls voor beroepsonderwijs Caribisch Nederland

Den Haag – Het middelbaar beroepsonderwijs in Caribisch Nederland krijgt dankzij een extra bijdrage van jaarlijks 1,3 miljoen euro een kwaliteitsimpuls. Dat heeft minister van OCW Robbert Dijkgraaf vandaag gemeld bij de presentatie van de werkagenda MBO voor de komende 5 jaar.

“De ambities voor Caribisch Nederland zijn in het mbo op hoofdlijnen niet anders dan voor Europees Nederland. Kansengelijkheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en kwaliteit zijn thema’s die in Caribisch Nederland net zo belangrijk zijn en ook om aandacht en investeringen vragen. Jaarlijks gaat uit de Werkagenda €1,3 miljoen naar de bekostiging van onderwijs in Caribisch Nederland.”

De bewindsman wijst er op dat de andere context van de eilanden soms een andere aanpak vergen. “Vanwege een aantal specifieke uitdagingen die in Caribisch Nederland in het onderwijs breed spelen, en de inhaalslag die vanaf 2010 gemaakt moest worden, wordt er met brede bestuurlijke onderwijsagenda’s (po, vo en mbo) gewerkt. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2023 de Derde Onderwijsagenda Caribisch Nederland worden ondertekend. In het beroepsonderwijs zien we dat er de afgelopen periode een enorme inhaalslag gerealiseerd is en specifieke wet- en regelgeving die alleen op Caribisch Nederland van toepassing is, achterhaald is. Daarom werk ik aan een wetsvoorstel waarmee het mbo in Caribisch Nederland wordt ondergebracht onder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), zodat er voor het hele mbo gelijke kwaliteitsnormen en kaders bestaan.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.