Cft: Continuïteit ziekenhuiszorg Curaçao in het gedrang

Willemstad – De operationele continuïteit van de ziekenhuiszorg op Curaçao dreigt in het gedrang te komen door de aanhoudende verliezen bij het Curaçao Medical Center (CMC), waarschuwt het College financieel toezicht. Er wordt niet gereserveerd voor noodzakelijk onderhoud aan het ziekenhuisgebouw en vervanging van medische apparatuur.

Het Cft heeft tijdens zijn bezoek aan Willemstad de regering met klem aangespoord “de impasse te doorbreken en de risico’s van de precaire financiële situatie van het CMC in de begroting te adresseren en waar nodig te voorzien van dekking.”

Het CMC verkeerde al voor de opening in problemen als gevolg van budgetoverschrijdingen bij de bouw en inrichting en – uit de tijd van voorganger Sehos – onvoldoende kostenbewustzijn over de volle breedte van de zorg op Curaçao. Een oplossing lijkt ver weg: ministers uit het kabinet Pisas en de directie van het CMC bevechten elkaar openlijk via social media.

Zorgen heeft het Cft ook over de algehele financiële situatie van het land. De regering maakt onvoldoende vaart met het enerzijds structureel verlagen van de lasten en het anderzijds verhogen van de baten zoals het invoeren van een vergunningenfee voor de aanbieders van online kansspelen, zo blijkt uit onderstaand persbericht van het Cft.

Cft: “Lastenbeheersing blijft cruciaal”

Willemstad – De economie van Curaçao herstelde voorspoedig in het eerste halfjaar van 2022. Curaçao dringt het begrotingstekort in 2022 terug en presenteert een sluitende begroting in 2023. Het herstel van de overheidsfinanciën is echter broos en staat door afnemende economische groei onder druk.

Nieuwe economische onzekerheden en uitblijvende besparingen en hervormingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid vormen langjarige risico’s voor de overheidsfinanciën. Een structurele verlaging van de kosten van de publieke sector, gezondheidszorg en sociale zekerheid in combinatie met strikt begrotingsbeleid, budgetdiscipline en hervormingen uit het Landspakket zijn essentieel om het herstel van de overheidsfinanciën te bestendigen. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) drong hier in recente gesprekken met de regering van Curaçao op aan.

De Curaçaose economie herstelde begin 2022 krachtig van de coronacrisis. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten raamt de reële economische groei op 5,5 procent in 2022. Mede gedreven door dit krachtige herstel dringt Curaçao het begrotingstekort in 2022 terug. De combinatie van hoge inflatie, rentestijgingen en toegenomen economische onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne remmen echter wereldwijd de economische groei. Onder invloed van deze economische tegenwind valt de reële economische groei in Curaçao in 2023 naar verwachting terug naar 2,9 procent.

Jaren van economische teruggang en een oplopende overheidsschuld hebben de overheidsfinanciën van Curaçao sterk verslechterd. De overheidsschuld van Curaçao bedraagt momenteel ANG 4,3 miljard, ofwel 87 procent van het bruto binnenlands product. Curaçao staat voor de grote opgave de overheidsschuld terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Het structureel verlagen van de kosten van de publieke sector, gezondheidszorg en sociale zekerheid in combinatie met strikt begrotingsbeleid, strakke budgetdiscipline en hervormingen uit het Landspakket zijn hiervoor noodzakelijk. Ook is Curaçao gebaat bij structurele borging van de sterke verbeteringen in de belastinginning.

Begroting 2023 en verder

De regering van Curaçao diende onlangs de ontwerpbegroting (OB) 2023 in bij de Staten. In de OB presenteert Curaçao begrotingsevenwicht in 2023 en 2024 en overschotten vanaf 2025. Het Cft drong er bij Curaçao op aan om al vanaf 2023 begrotingsoverschotten te realiseren en deze overschotten in te zetten voor gedeeltelijke aflossing van de overheidsschuld. Curaçao boekt sinds 2021 goede resultaten met het project ter verhoging van de belastingcompliance en optimalisatie van de belastinguitvoering. Structurele maatregelen om de lasten te verlagen blijven daarentegen vooralsnog uit.

De begroting van Curaçao kent diverse risico’s die bij onvoldoende beheersing het herstel van de overheidsfinanciën teniet kunnen doen. Zo uitte het Cft zijn zorgen over de uitblijvende hervormingen en besparingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid, de oploop van de personeelslasten en het hoge verbruik op de post goederen en diensten. Bovendien zal Curaçao meer vaart moeten zetten achter batenverhogende maatregelen, zoals de invoering van een vergunningenfee voor kansspelaanbieders.

Zorg en sociale zekerheid

Hervormingen en besparingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid zijn noodzakelijk om de houdbaarheid van het sociale stelsel ook voor toekomstige generaties te garanderen. Het Cft uit al geruime tijd zijn zorgen over het uitblijven van deze maatregelen, en de risico’s daarvan voor de begroting van het land. Curaçao betaalt een jaarlijkse bijdrage van ANG 306 miljoen aan de sociale fondsen en is daarnaast verplicht om tekorten in het schommelfonds aan te vullen. Het Cft benadrukte dat Curaçao op korte termijn compenserende maatregelen moet treffen om tekorten in het schommelfonds te voorkomen. De kansen die het Landspakket biedt om het sociale zekerheidsstelsel op lange termijn duurzaam te hervormen, moet Curaçao ten volle benutten.

Ook uitte het Cft zijn nadrukkelijke zorgen over de precaire financiële situatie van het Curaçao Medical Center (CMC). Door de aanhoudende verliezen komt de operationele continuïteit van de ziekenhuiszorg in het gedrang en wordt niet gereserveerd voor noodzakelijk onderhoud aan het ziekenhuisgebouw en vervanging van medische apparatuur. Het Cft spoorde de regering van Curaçao daarom nadrukkelijk aan om de impasse te doorbreken en de risico’s van de precaire financiële situatie van het CMC in de begroting te adresseren en waar nodig te voorzien van dekking.

Het Cft bracht van 17 tot en met 19 oktober 2022 een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met de Gouverneur, de minister van Financiën, de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de minister van Algemene Zaken, de Nationale Hervormingscommissie, de Raad van Ministers, en de Commissie Financiën van de Staten. Het Cft sprak ook met het bestuur van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB), het bestuur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de Curaçaose Zorgautoriteit i.o. en de directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.