Kamerdelegatie vraagt kabinet excuses te maken voor slavernijverleden

Den Haag – Een vrijwel zekere meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering officieel excuses maakt voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden.

De leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken die zich tijdens een werkbezoek in augustus aan Curaçao, Bonaire en Suriname in de slavernijgeschiedenis hebben verdiept, dringen in een brief aan het kabinet aan op het aanbieden van excuses en doen nog tal van andere aanbevelingen om het koloniale verleden een duidelijkere plek in het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te geven. Ook pleiten zij ervoor Tula en andere verzetsstrijders te rehabiliteren.

De deelnemende fracties (D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, CU, Volt en BIJ1) hebben net geen meerderheid in de Kamer, maar de oproep kan zeker rekenen op voldoende steun van andere partijen. Overigens is in de boezem van het kabinet eerder dit al jaar besloten tot het maken van excuses, nadat de VVD haar verzet daartegen heeft opgegeven. Er wordt binnen de coalitie alleen nog gesteggeld over de formulering (uit vrees voor claims) en het tijdstip. Waarschijnlijk wordt dat 1 juli volgend jaar wanneer 150 jaar afschaffing van de slavernij wordt herdacht.

De adviezen van de Kamerdelegatie

Advies

Het advies aan de Nederlandse regering is om het aanbieden van excuses namens de Nederlandse staat te zien als essentieel begin van erkenning en herstel. Evenals is het advies om te blijven afstemmen en in gesprek te blijven met Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten alsmede met de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) om te spreken over wat erkenning zou moeten inhouden. Dit betreft gesprekken met politieke verantwoordelijken, vertegenwoordigende organisaties en individuen en grassroots initiatieven. Ditzelfde geldt voor Nederland, dat een breed scala kent van organisaties en individuen die zich al jarenlang inzetten voor erkenning van het trans-Atlantische slavernijverleden.

Advies

Zorg dat het trans-Atlantische slavernijverleden gezien wordt als onderdeel van het koloniaal verleden. Het bevat meerdere aspecten al is dit niet altijd duidelijk en zichtbaar. Er is ook aandacht nodig voor de inheemse bevolking die er al was. Faciliteer waar mogelijk aan het (wetenschappelijk) onderzoek naar de (pre-) koloniale geschiedenis om kennis bij te dragen aan de maatschappelijke en sociale effecten die nu nog voelbaar en zichtbaar zijn in de verschillende samenlevingen.

Advies

Ons advies aan het kabinet is om te bekijken hoe langdurige en duurzame educatieve programma’s opgezet kunnen worden, zowel in Nederland als in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ondersteun daarbij organisaties, onderwijsinstellingen, publicaties en archiefinstellingen die onderzoek doen naar het trans-Atlantische slavernij -en koloniale verleden of een rol vervullen in het communiceren en/of verspreiden daarvan.

Advies

We adviseren het kabinet om te faciliteren bij het creëren van een gezamenlijke canon van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin meerdere perspectieven en belangrijke momenten weergegeven worden. Ook is duidelijk dat er behoefte is om aandacht te besteden aan rehabilitatie van verzetsstrijders zoals Tula en aandacht te besteden aan helden die zich verzet hebben tegen slavernij of daartegen in opstand zijn gekomen. Er is behoefte aan het bouwen van een samenleving met eigen helden en met erkenning en zichtbaarheid van de eigen geschiedenis.

Advies

Er is veel behoefte van diverse individuen en organisaties om een rol te vervullen in het herdenkingsjaar 2023. We adviseren het kabinet om een fonds of andere gezamenlijke vorm op te richten met bedrijven en gemeenten. We adviseren het kabinet om een kader in te richten waarbinnen zowel individuen als organisaties een aanvraag kunnen doen voor activiteiten in het teken van het herdenken van het trans-Atlantische slavernij -en koloniaal verleden. Daarbij is het verzoek om met name te zoeken naar duurzame projecten en aan naast nieuwe initiatieven juist ook aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat de landen en BES-eilanden samen met (bestaande) initiatieven en organisaties in Nederland, kunnen bepalen welke projecten of organisaties dit kunnen invullen. Het versterken van organisaties die dit op zich nemen moet gefaciliteerd worden om de benodigde professionele ondersteuning te bieden om zaken ook daadwerkelijk te kunnen organiseren.

Advies

De delegatie van de commissie voor Binnenlandse Zaken vindt dat betrokkenheid van de hele Tweede Kamer bij het Caribisch deel van het Koninkrijk goed zou zijn. Het is gebleken dat veel op inhoud met Caribisch Nederland eilanden inhoudelijke afstemming en rekening gehouden dient te worden. Het advies zou zijn om structureel integraal Caraïbisch Nederland de impact van beleid te betrekken bij debatten en kabinet te verzoeken om in brieven/voorstellen apart en specifiek aandacht te besteden aan de eventuele implicatie van het beleid voor Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook kunnen commissies rapporteurs instellen die actief zelf inventariseren wat de impact van beleid is voor Caribisch Nederland.

Advies

Advies aan het kabinet is om de visumplicht (voor Suriname) te laten vervallen evenals de huidige strenge vereisten en beperkingen voor studenten nader te bekijken.

Lees hier de brief aan het kabinet en hier het reisverslag van de commissie

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.