Schouten maakt draai: Toch onderzoek systematiek sociaal minimum Caribisch Nederland, maar nu even niet

Den Haag – Waar minister voor Armoedebeleid Carola Schouten een week geleden nog niet aan wilde, kondigt ze nu opeens aan alsnog ook voor Caribisch Nederland een  systematiek voor het vaststellen van een sociaal minimum te willen.

Enkele weken geleden kondigde het ministerie van SZW aan een commissie opdracht te hebben gegeven te bekijken of de wijze waarop het sociaal minimum wordt bepaald nog voldoet. Voor Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) reden voor het stellen van schriftelijke vragen of de commissie in het kader van ‘comply or explain’ ook de BES-eilanden bij haar onderzoek zou betrekken. Dat was niet het geval, want voor Caribisch Nederland bewandelt het kabinet een apart traject, antwoordde Schouten.

Daar komt de minister vandaag op terug. In antwoord op schriftelijke vragen van Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) schrijft ze: “Ik wil (ook) voor Caribisch Nederland een evaluatie initiëren in de vorm van een algehele herijking van het sociaal minimum, waarbij de hoogte en de systematiek van het sociaal minimum opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ik zal met de Commissie sociaal minimum, die ik daartoe opdracht heb verstrekt voor een dergelijk onderzoek in Europees Nederland, in gesprek gaan over de mogelijkheid van een aanvullende opdracht voor Caribisch Nederland.”

Hoewel Schouten in de beantwoording uitvoerig de urgentie van de armoedebestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba erkent en zegt te willen versnellen, blijkt ze geenszins van plan tempo te maken: “Het zal om een separate opdracht gaan, na afronding van de opdracht voor Europees Nederland.” Daarmee schuift ze het onderzoek minstens een jaar voor zich uit.

Lees hier de volledige beantwoording door minister Schouten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.