Inspectie licht verlenen vergunningen, toezicht en handhaving op Bonaire door

Den Haag/Kralendijk – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat  de vergunningverlening, toezicht en handhaving op Bonaire doorlichten. Dat gebeurt op verzoek van het Bestuurscollege.

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer waarin ze reageert op door de Eilandsraad aangenomen moties om onderzoek te doen naar het handelen van gezaghebber Edison Rijna en de bestuurlijke integriteit bij het handhaven van bestaande regelgeving.

Brief van Van Huffelen aan de Tweede Kamer

Op 11 oktober jl. heeft de Eilandsraad van Bonaire een debat gevoerd over (bestuurlijke) integriteit. Door middel van deze brief wil ik uw Kamer informeren over de ontwikkelingen op Bonaire. Tijdens het debat zijn door de Eilandsraad van Bonaire een drietal moties aangenomen:

Motie 1 roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de gezaghebber van Bonaire. De gezaghebber heeft aangegeven in functie te blijven, en op het moment dat een integriteitsonderzoek start vakantie op te nemen.

Motie 2 stelt een Raadsonderzoekscommissie in met als hoofdonderwerp ‘Bestuurlijke integriteit ten aanzien van handhaven op bestaande regelgeving’. De start van dit onderzoek zal vermoedelijk nog enige tijd in beslagnemen vanwege het proces van het opstellen en accorderen van de benodigde wettelijke verordening.

Motie 3 roept op tot het steviger inzetten op de verbetering van toezicht en handhavingsfunctie, en richt zich voornamelijk op de versterking van het ambtelijk apparaat.

Het is de bevoegdheid van de Eilandsraad en de lokale bestuurders om uitvoering aan deze moties te geven. Ik volg de situatie uiteraard nauwgezet. Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de eerste motie, en over het vervolgproces.

Hierbij zal ik het openbaar lichaam Bonaire (OLB) ondersteunen daar waar mogelijk. Zo vind ik het van belang dat de verbetertrajecten gericht op het versterken van het ambtelijk apparaat die zijn ingezet worden geïmplementeerd, en mijn ministerie zal daar waar mogelijk, het OLB hierin blijven ondersteunen.

Daarnaast sluit derde motie aan bij het verzoek dat het OLB heeft gedaan aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het OLB heeft aan IenW gevraagd om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een visitatie te laten uitvoeren op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. De staatssecretaris van IenW heeft de ILT inmiddels gevraagd om een onderzoek uit te voeren, en dit zal dan ook spoedig starten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.