40 miljoen dollar voor behoud scheepswerf op Curaçao

Willemstad – CDM Holding en Damen Shipyards Group investeren gezamenlijk 40 miljoen dollar in Damen Shiprepair Curaçao. De modernisering van de werf moet de positie van Curaçao als maritieme hub in het Caribisch gebied versterken. Curaçao gebruikt hiervoor de bijdrage van 20 miljoen euro die door Nederland was toegezegd als onderdeel van de coronasteun.

“Het is belangrijk dat de economie op Curaçao minder afhankelijk wordt van toerisme. Het dok kan daar zeker een bijdrage aan leveren”, aldus staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties.

“De scheepswerf vervult een strategische positie in het maritieme cluster van Curaçao”, vult minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling aan. “Zij voorziet in ongeveer duizend directe en indirecte arbeidsplaatsen en levert een gemiddelde bijdrage van gemiddeld 0,6 procent aan het bruto binnenlands product en 4 procent aan de buitenlandse reserves.”

Zowel huurder Damen als overheidsnv CDM Holding, eigenaar van het werfterrein en de faciliteiten, investeren in de werf. CDM Holding kan hiervoor gebruik maken van de 20 miljoen euro die door Nederland aan Curaçao beschikbaar is gesteld. De totale investeringen komen vooral ten goede aan de infrastructuur van de werf; met name de twee gegraven dokken. “Zo wordt gegarandeerd dat de werf in de komende jaren een goede werkomgeving blijft, met ook ruimte voor opleidings- en trainingsmogelijkheden”, legt Getmar Caldera, CEO van CDM Holding uit.

Sinds februari 2017 voert Damen het management over de werf die in 1959 als N.V. Curaçaose Dok Maatschappij is gestart. De situatie van, en vooruitzichten voor de werf zijn sinds 2017 ingrijpend veranderd door onder andere de sluiting van de raffinaderij en olieterminal op Curaçao, de boycot van Venezuela, de gevolgen van Corona en de algehele situatie in de olie- en gassector. De werf leed overigens daarvoor ook al door mismanagement en uitblijvend onderhoud een kwakkelend bestaan.

Het moederbedrijf van Damen in Nederland ving de verliezen van de Curaçaose werf aanvankelijk zelf op. Door de coronapandemie had het moederbedrijf die mogelijkheid niet meer en klopte daarom in de zomer van 2020 bij de Curaçaose overheid en CDM Holding aan voor steun. In het najaar van 2020 stemde de Rijksministerraad in met een uitgebreid steunpakket voor Curaçao om de crisis te boven te komen. Dat was inclusief een bedrag van 20 miljoen euro voor individuele bedrijfssteun. De regering van Curaçao stelde aan Nederland voor om CDM Holding en Damen Shiprepair Curaçao hiervoor in aanmerking te laten komen.

Damen Shipyards Group gelooft nog steeds in de potentie van de locatie op Curaçao. Om die ten volle te ontplooien en een belangrijke rol te blijven spelen voor de werkgelegenheid op Curaçao, alsmede voor de positie van het land als maritieme hub in het Caribisch gebied, denkt men de werf met deze investeringen  en de eerder dit jaar doorgevoerde reorganisatie toekomstbestendig te maken.

Het businessplan voor de werf voorziet in een nieuwe, afgeslankte directie, het kwijtschelden van schulden en voldoende kapitaal voor de nabije toekomst. De werf kwam in aanmerking voor de steun nadat een onafhankelijke werkgroep concludeerde dat het businessplan van Damen Shiprepair Curaçao voldoende levensvatbaar is.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.