Den Haag: 5,6 miljoen voor onderhoud scholen op Curaçao

Willemstad/Den Haag – Recentelijk is de minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport (OWCS) dhr. Sithree van Heydoorn door de Nederlandse regering bericht dat ruim 5.6 miljoen gulden beschikbaar wordt gesteld voor onderhoudswerkzaamheden aan drie scholen op Curaçao, te weten: Kolegio Erasmo, de Prof. Dr. Nelly Winkel school en de Cola Debrot School.

Deze scholen kunnen met die financiële middelen worden opgeknapt. De schenking is een onderdeel van het landspakket Curaçao. In het Landspakket zit onder meer 30 miljoen euro dat bestemd is voor het onderhoud van schoolgebouwen. In 2021 is reeds ongeveer 1 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor spoedeisend onderhoud, zoals het repareren van lekkende daken en het vervangen van toiletten.

“Onderwijs is ontzettend belangrijk, het is de basis waar je je hele leven op bouwt. Dat onderwijs moet je kunnen krijgen in een goed en fijn gebouw. Daarom heeft Nederland daar geld voor beschikbaar gesteld in het landspakket. Ik vind het mooi om te zien dat de eerste drie scholen daar nu op deze manier van profiteren”, stelt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties.

Voordat het nu aangekondigde onderhoud kon beginnen is het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in voorbereidende werkzaamheden. In dat verband is overeengekomen dat het Ministerie van OWCS de eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het (achterstallig) onderhoud aan schoolgebouwen en dat zij zorgdraagt voor een goed financieel beheer en een goede bedrijfsvoering bij de uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen. De minister van OWCS van Curaçao heeft voorts een onderhoudsnorm voor schoolgebouwen ingevoerd, die wettelijk is vastgesteld. Verder is er een gezamenlijke projectorganisatie opgezet die de subsidieaanvragen voorbereid, het onderhoud coördineert en verantwoording aflegt over de uitgaven en kwaliteit van het onderhoud. In dat kader is er per school een gedetailleerd projectplan opgesteld om het achterstallig onderhoud weg te werken en de schoolgebouwen op het niveau van de onderhoudsnorm te brengen. Middels het projectplan kunnen de schoolgebouwen in een zodanige staat worden opgeknapt dat ze daarna met structureel onderhoud ook op het gewenste niveau te houden zijn.

Minister van Heydoorn van OWCS is blij met de start van de werkzaamheden en onderschrijft het belang van een duurzaam onderhoudsplan en veilige schoolgebouwen voor de leeromgeving van scholieren. Minister Van Heydoorn: “Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs. De scholen moeten toegankelijk en veilig zijn voor de leerlingen en leerkrachten. Ik ben trots op het voorbereidend werk onder leiding van mijn ministerie en spreek mijn dank uit aan de Nederlandse regering en de schoolbesturen voor hun bijdrage. Dit is pas het begin. De voorbereidende werkzaamheden voor het onderhoud van meerdere schoolgebouwen gaan door. Goed onderwijs is een prioriteit van onze regering en hierin moeten wij blijven investeren voor zowel onze leerkrachten als de leerlingen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.