Curacao

Kamer wil vergelijking sociaal stelsel Caribisch en Europees Nederland

Den Haag – De Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil weten wat de verschillen zijn in het minimumloon, het sociaal minimum en de kosten van het levensonderhoud tussen Europees en Caribisch Nederland.

Het is een van de in totaal 318 schriftelijke vragen die de commissie heeft ingediend ter voorbereiding op de behandeling van de begroting SZW. 3 vragen hebben betrekking op Caribisch Nederland:

* Wanneer wordt het minimumloon in Caribisch Nederland precies verhoogd? Volgt deze de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml).

* Wat wordt de eigen bijdrage na het aflopen van de tijdelijke regeling voor financiering van de kinderopvang op Caribisch Nederland?

* Wat is het (netto) verschil tussen het minimumloon, het sociaal minimum en de kosten van het levensonderhoud tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland? Is er een uiteindelijke doelstelling voor het sociaal minimum voor Caribisch Nederland waar naartoe gewerkt? Zo ja, is er een stappenplan om deze doelstelling te bereiken?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.