Gezaghebber Rijna: Vertrouwen in onderzoek

Kralendijk – Gezaghebber Rijna heeft vertrouwen in het onderzoek dat een kleine meerderheid in de Eilandsraad wil laten doen naar aanleiding van een publicatie door Follow the Money over vermeende integriteitsschending bij het verlenen van vergunningen.

Opmerkelijk genoeg werd de motie ingediend door de coalitiefracties MPB en UPB van wie de gedeputeerden nauw samenwerken met Rijna. De oppositie stemde tegen de motie, maar zag een eigen motie voor een breder, op feiten gerichte enquête unaniem aangenomen.

Verklaring gezaghebber Rijna

Afgelopen dinsdag, 11 oktober vond een openbare vergadering van de Eilandsraad plaats, die woensdagochtend vroeg eindigde. Met 5 stemmen voor en 4 tegen heeft de Eilandsraad ingestemd met een verzoek aan de waarnemend gezaghebber om een onderzoek te coördineren, geleid door onafhankelijk experts, naar een vermeende schending van integriteit door mij als gezaghebber. In de motie is opgenomen dat  binnen twee weken na aanvang van het onderzoek  het resultaat en mogelijke aanbevelingen aan de Eilandsraad worden gepresenteerd. Ook staat in de motie het verzoek dat ik gedurende de onderzoeksperiode niet actief zal zijn in de functie van gezaghebber.

Zonder al teveel op het technische aspect van de motie in te gaan, wil ik verhelderen dat het benoemen, schorsen en uit functie zetten van een gezaghebber bij wet niet de verantwoordelijkheid is van de Eilandsraad, maar van de Koning, die het mandaat aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft.

Ik heb gedurende de afgelopen uren veel nagedacht over de intentie van deze motie en ik begrijp dat de Eilandsraad duidelijkheid wil scheppen over bepaalde berichtgevingen die onlangs zijn gepubliceerd over mijn functioneren als gezaghebber.

Omdat ik het belangrijk vind hierin duidelijkheid te scheppen, heb ik besloten dat ik alle ruimte bied aan een onderzoek. Daarom heb ik het besluit genomen dat ik bij aanvang van het onderzoek, ervoor kies om twee weken op vakantie te gaan, in afwachting van het resultaat van het onderzoek. Het moment van aanvang is nog niet bekend. Tot die tijd ben ik als gezaghebber aan het werk. Ik heb er alle vertrouwen in dat het onderzoek op een transparante en objectieve wijze zal plaatsvinden en ik wens alle experts alle wijsheid en succes toe om hun werkzaamheden te verrichten.

Gedurende mijn afwezigheid zal de waarnemend gezaghebber zoals vastgesteld in de wet, mijn taken waarnemen. De wereld ontwikkelt zich in een snel tempo en Bonaire is daar onderdeel van. Alle aanwijzingen van een mogelijke schending van integriteit of een gebrek aan transparantie staat een juiste ontwikkeling in de weg. Daarom doe ik een dringend beroep op de gemeenschap in zijn geheel. Laat speculaties en insinuaties achterwege en laten we het resultaat van het onderzoek afwachten. 

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.